Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava
Obavijesti

U tijeku je postupak prikupljanja ponuda za nabavu savjetodavnih usluga vezanih  vezanih za pomoć pri administraciji i upravljanju projektom „Razvoj i izvedba poslijediplomskog specijalisričkog studija prevencije i rehabilitacije sportskih ozljeda na engleskom jeziku“ pobliže opisanih u specifikaciji predmeta nabave.

Rok za prijavu je zaključno do 5. studenog 2018. godine do 11:00 sati

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj dana 19.4.2018. godine usvojilo II izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta je na svojoj 5. redovitoj sjednici održanoj 22.2.2108. godine usvojilo I izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu.

Kineziološki fakultet je na svojoj 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 21.12.2017. godine usvojio Plan nabave za 2018. godinu.

Kineziološki fakultet je na svojoj 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 21.12.2017. godine usvojio Izmjene i dopune Plana nabave za 20127. godinu-II

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 23.11.2017. godine usvojio Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu.

Temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske (N.N. br. 32 od 18. ožujka 2011. godine) objavljujemo Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010., 2011. ,2012. ,2013., 2014. , 2015. i 2016. godinu.

Dokumentacija za nadmetanje