Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 1. elektroničkoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 27.3.2023. godine usvojene su IV. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje