Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog suradnika na suradničko radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet HRVANJE, na određeno vrijeme od 6 godina, u punom radnom vremenu na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo da je na natječaju za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto stručni suradnik za administriranje Laboratorija u Laboratoriju za sportske igre unutar Centra za znanstvena istraživanja unutar Instituta za Kineziologiju (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste),  za rad na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci za rad na projektu za nacionalne selekcije sportaša i sportašica sukladno sporazumu o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljenog dana 23. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama br. 137/2022, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabrana Tajana Meglaj.

Na temelju Odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka prijema i objavljenog Natječaja dana 23. studenoga 2022. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

 

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

jednog zaposlenika na radno mjesto stručni suradnik za administriranje Laboratorija u Laboratoriju za sportske igre unutar Centra za znanstvena istraživanja unutar Instituta za Kineziologiju (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste) na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci za rad na projektu za nacionalne selekcije sportaša i sportašica sukladno sporazumu o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

objavljenog u Narodnim novinama broj 137/2022 od 23. studenoga 2022. godine obavještavaju se o  testiranju, koje će se održati dana 12. prosinca 2022. godine (ponedjeljak) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 11,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat testiranja bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi testiranje.

 

Zagreb, 5. prosinca 2022. god.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 14. rujna 2022. godine u Narodnim novinama br. 106/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor 

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet RUKOMET, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrana dr. sc. Katarina Ohnjec;

2. jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto PREDAVAČA u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija, za predmete obveznog modula/smjera KINEZIOLOGIJA U EDUKACIJI, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabran Krešimir Hrg, mag. cin.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog zaposlenika na radno mjesto stručni suradnik za administriranje Laboratorija u Laboratoriju za sportske igre unutar Centra za znanstvena istraživanja unutar Instituta za Kineziologiju (prema Uredbi: radno mjesto I. vrste). Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo da je na natječaju za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto pomoćni radnik u Odjelu za tehničke poslove (prema Uredbi: namještenik/ radna mjesta IV. vrste),  za rad u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, objavljenog dana 14. listopada 2022. godine u Narodnim novinama br. 119/2022, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabran Danijel Iviček.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 27. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 60/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet KOŠARKA, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabran dr. sc. Damir Knjaz.

Na temelju Odluke (KLASA: 100-01/22-01/013; URBROJ: 251-75-03-22-02) od 24. listopada 2022. godine i objavljenog Natječaja dana 14. listopada 2022. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

O B A V I J E S T   O   T E S T I R A NJ U   K A N D I D A T A

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

jednog zaposlenika na radno mjesto pomoćni radnik, prema Uredbi namještenik/radna mjesta IV. vrste uz probni rad od jednog mjeseca na određeno vrijeme s punim radnim vremenom radi zamjene privremeno nenazočnog radnika

objavljenog u Narodnim novinama broj 119/2022 od 14. listopada 2022. godine obavještavaju se o  testiranju, koje će se održati dana 2. studenog 2022. godine (srijeda) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo će na testiranju s kandidatom utvrđivati znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad na Fakultetu.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat testiranja bodovima od 0 do 5. Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi testiranje.

Zagreb, 24. listopada 2022. god.

Povjerenstvo za provođenje postupka prijema

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 21. siječnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 9/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod točkom 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za predmet Engleski jezik u kineziologiji, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, izabrana dr. sc. Darija Omrčen.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmet RUKOMET na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
  2. jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto PREDAVAČA u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija, za predmete obveznog modula/smjera KINEZIOLOGIJA U EDUKACIJI na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Više informacija u dokumentu.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 8. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama br. 65/2022, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije, za predmete ELEMENTI PSIHOLOGIJE i PSIHOLOGIJA SPORTA I TJELESNOG VJEŽBANJA, za rad u punom radnom vremenu na određeno vrijeme kao zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta suradnice zaposlene na navedenim predmetima, izabran Vedran Jakobek, mag. psych.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate da je na natječaju objavljenom dana 9. rujna 2020. godine u Narodnim novinama br. 100/2020, dnevnom tisku, na portalu Euraxess te na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, za predmete Pedagogija i Didaktika, izabrana dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.