Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Opće informacije

Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Horvaćanski zavoj 15

10000 Zagreb

Republika Hrvatska


Telefon: +385 (1) 3658 666

Telefaks: +385(1) 3634 146

E-mail: dekanat(at)kif.unizg.hr

Web: http://www.kif.unizg.hr

Matični broj: 3274080

OIB: 25329931628

IBAN: HR45 2402 0061 1009 4834 5

SWIFT/BIC: ESBCHR22

 

 


D E K A N

 prof. dr. sc. Mario Baić

 


P R O D E K A N I

izv. prof. dr. sc. Dajana Zoretić, prodekanica za nastavu i studente

izv. prof. dr. sc. Tomislav Rupčić, prodekan za znanost, financije i poslovnu politiku

izv. prof. dr. sc. Ivan Segedi, prodekan za međunarodnu suradnju, osiguranje i unapređenje kvalitete

izv. prof. dr. sc. Tomislav Đurković, prodekan za stučne studije

 

SAVJETNICI DEKANA

prof. dr. sc. Maja Horvatin, savjetnica dekana za nastavu i studente

prof. dr. sc. Lana Ružić, savjetnica dekana za znanost

izv. prof. dr. sc. Luka Milanović , savjetnik dekana za međunarodnu suradnju

izv. prof. dr. sc. Vlatko Vučetić, savjetnik dekana za stručne studije

 

PREDSTOJNICI ZAVODA

izv. prof. dr. sc. Sunčica Bartoluci, predstojnica Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju

doc. dr. sc. Marijo Baković, predstojnik Zavoda za kineziologiju sporta

izv. prof. dr. sc. Dario Škegro, predstojnik Zavoda opću i primijenjenu kineziologiju

 

 

VODITELJI STRUČNIH SLUŽBI:

Tajništvo:
Glavni tajnik fakulteta: Tomislav Pavković, dipl. iur.

Telefon: (01) 3658630

 

Ured dekana:
Nikolina Batinić, bacc. oec.

Telefon: (01) 3658630

 

Ured za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću:
Pročelnica ureda: izv. prof. dr. sc. Lidija Petrinović

Telefon: (01) 3658645

 

Odjel financijsko-računovodstvenih poslova:
 

Telefon: (01) 3658627

 

Studentska služba sveučilišnog i stručnih studija:
Ana Crnjak, prof.

Telefon: (01) 3658624

Uredovno vrijeme: 10:00 - 13:00

 

Studentska služba poslijediplomskog studija:
Đurđica Kamenarić, upr. pravnik

Telefon: (01) 3658619

Uredovno vrijeme: 9:00 - 14:00

 

Knjižnica KIF-a:
Ivan Čolakovac, mag. educ. phil. et mag. bibl.

Telefon: (01) 3658622

Uredovno vrijeme: 8:00 - 15:30

 

Odjel za tehničke poslove:
Ivan Sesar, struč. spec. ing. logist.

Telefon: (01) 3658666

 

Centar za informatičku potporu:
Stipe Gorenjak, mag. ing. techn. inf.

ISVU koordinator

Telefon: 091 365 8600

Uredovno vrijeme za studente: od 12:00 do 14:00