Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 4. elektroničkoj sjednici fakultetskog vijeća dana 1. ožujka 2021. godine usvojene su 1 izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje