Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Zavod za kineziologiju sporta

Predstojnik zavoda:izv. prof. dr. sc. Luka Milanović

Zamjenik predstojnika Zavoda: doc. dr. sc. Ivan Segedi 

Znanstveni i nastavni rad Zavoda za kineziologiju sporta usmjeren je ka kineziološkim karakteristikama sportskih aktivnosti, bazičnim i specifičnim karakteristikama sportaša različite dobi i kvalitete, problematici transformacijskih procesa odnosno analizi efekata koji se mogu dobiti primjenom odgovarajućih trenažnih postupaka specifičnih za svaku sportsku granu (monostrukturalne, polistrukturalne, konvencionalne i kompleksne sportske aktivnosti), kao i razvoju bazičnih (osnovne kineziološke transformacije) i specifičnih motoričkih sposobnosti, motoričkih znanja i programskih sadržaja pojedinih sportskih grana zastupljenih u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture od predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog do visokoškolskog obrazovanja. U okviru Zavoda djeluju Katedra za monostrukturalne discipline, Katedra za kompleksne discipline (sportske igre), Katedra za polistrukturalne discipline (borilački sportovi), Katedra za konvencionalne discipline, Katedra za osnovne kineziološke transformacije i Katedra za vodene sportove.

 

KATEDRE NA ZAVODU ZA KINEZIOLOGIJU SPORTA:

KATEDRA ZA ATLETIKU

Voditeljica katedre: prof. dr. sc. Vesna Babić

KATEDRA ZA MONOSTRUKTURALNE DISCIPLINE

Voditelj katedre: prof. dr. sc. Bojan Matković

KATEDRA ZA KOMPLEKSNE DISCIPLINE (sportske igre)

Voditelj katedre: doc. dr. sc. Tomica Rešetar

KATEDRA ZA KONVENCIONALNE DISCIPLINE

Voditelj  katedre: prof. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić

KATEDRA ZA OSNOVNE KINEZIOLOŠKE TRANSFORMACIJE

Voditelj katedre: izv. prof. dr. sc. Luka Milanović

KATEDRA ZA POLISTRUKTURALNE DISCIPLINE (borilački sportovi)

Voditelj katedre: prof. dr. sc. Hrvoje Sertić

KATEDRA ZA VODENE SPORTOVE

Voditelj katedre: prof. dr. sc. Goran Leko


Obavijesti | Pozivi na sjednice zavoda
Zapisnici sjednica zavoda
Zavod za kineziologiju sporta

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Vesna Babić

  Email   176   +38513658776

prof. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić

  Email   173  

prof. dr. sc. Igor Jukić

  Email    

prof. dr. sc. Nenad Marelić

  Email    

prof. dr. sc. Bojan Matković

  Email     +38513658753

prof. dr. sc. Hrvoje Sertić

  Email   155   01 3658 755

prof. dr. sc. Dinko Vuleta

  Email     +38513658752

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović

  Email   160   +38513658760

prof. dr. sc. Damir Knjaz

  Email    

prof. dr. sc. Goran Leko

  Email   177  

prof. dr. sc. Goran Marković

  Email    

prof. dr. sc. Kamenka Živčić

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Mario Baić

  Email   136   +35813658736

izv. prof. dr. sc. Petar Barbaros

  Email    

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski

  Email   101/2  

izv. prof. dr. sc. Tomislav Đurković

  Email   41   +38513658641

izv. prof. dr. sc. Dražen Harasin

  Email    

izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin

  Email   40/4   +38513658606

izv. prof. dr. sc. Željko Hraski

  Email   174  

izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević

  Email    

izv. prof. dr. sc. Luka Milanović

  Email   40/2  

izv. prof. dr. sc. Lidija Petrinović

  Email   202   +38513658609

izv. prof. dr. sc. Nikola Prlenda

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ivan Segedi

  Email   140/1  

izv. prof. dr. sc. Jadranka Vlašić

  Email   169   01 3658-769

Docent

doc. dr. sc. Marijo Baković

  Email   101/2   +38513658702

doc. dr. sc. Valentin Barišić

  Email    

doc. dr. sc. Daniel Bok

  Email     3658-742

doc. dr. sc. Cvita Gregov

  Email   20  

doc. dr. sc. Dajana Karaula

  Email   39  

doc. dr. sc. Josipa Nakić

  Email   40/3   01 3658 603

doc. dr. sc. Katarina Ohnjec

  Email    

doc. dr. sc. Josipa Radaš

  Email   168   +38513658768

doc. dr. sc. Tomica Rešetar

  Email   69   +38513658669

doc. dr. sc. Tomislav Rupčić

  Email     +38513658754

doc. dr. sc. Klara Šiljeg

  Email   168   +38513658768

doc. dr. sc. Saša Vuk

  Email   40/3   +38513658603

Profesor visoke škole

Asim Bradić, prof. v. š. dr. sc.

  Email    

Viši asistent

Igor Gruić, dr. sc.

  Email    

Asistent

Tena Matolić, mag.cin.

  Email    

Ivan Mikulić, mag.cin.

  Email   157  

Damir Pekas, dr. sc.

  Email   42  

Nikola Starčević, mag.cin.

  Email   137  

Stručni suradnik

Matilda Šola, mag.cin.

  Email    

Poslijedoktorand

Marijo Možnik, dr. sc.

  Email   178   +38513658178

Tihana Nemčić, dr. sc.

  Email    

Naslovni predavač

Lucija Milčić, pred. dr. sc.

  Email    

Professor emeritus

Dragan Milanović, prof. dr. sc.

  Email    

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Damir Sekulić

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Aleš Dolenec

  Email    

Profesor visoke škole

Boris Metikoš, prof. v. š. dr. sc.

  Email    

Viši predavač

Željko Lukenda, v. pred.

  Email    

Davor Pavlović, v. pred.

  Email    

Nenad Zvonarek, v. pred.

  Email    

Stručni suradnik

Iva Borović Gregov, mag.cin.

  Email    

Hrvoje Borovina, prof.

  Email    

Ivana Cebalo Botica, prof.

  Email    

Dario Franjić, mag.cin.

  Email    

Danijela Grgić, mag.cin.

  Email    

David Hrabrić, mag.cin.

  Email    

Vesna Hude, prof.

  Email    

Ivan Humić, .

  Email    

Paula Ivkovčić, mag.cin.

  Email    

Josip Jularić, prof.

  Email    

Marija Karapandža, prof.

  Email    

Ingrid Kecerin Kasumagić, prof.

  Email    

Mihaela Kiš, mag.cin.

  Email    

Dario Kliba, prof.

  Email    

Luka Leško, dr. sc.

  Email    

Stjepan Likić, bacc. cin.

  Email    

Ana Lojen, mag.cin.

  Email    

Petra Malkoć, mag.cin.

  Email    

Damir Mandić, mag.cin.

  Email    

Paula Matijašević, mag.cin.

  Email    

Marko Matušinskij, mag.cin.

  Email    

Luka Mirković, mag.cin.

  Email    

Kristina Mohr, bacc. cin.

  Email    

Tihomir Mostovac

  Email    

Joško Obradović, prof.

  Email    

Dražen Orešković, prof.

  Email    

Aleksandar Petković, bacc. cin.

  Email    

Alen Plevnik, mag.cin.

  Email    

Saša Rodić, prof.

  Email    

Davor Rožac, prof.

  Email    

Luka Rubinić, mag.cin.

  Email    

Dino Slatki

  Email    

Krševan Sorić, struč. spec. cin.

  Email    

Stjepan Strukar, mag. paed.

  Email    

Ivana Šamija, mag.cin.

  Email    

Anja Šimunčić, mag.cin.

  Email    

Ana Špiljar, mag.cin.

  Email    

Zoran Špoljarić, mag.cin.

  Email    

Dejan Vojnović, .

  Email    

Bartol Vukelić, mag.cin.

  Email    

Maja Vukelja, mag.cin.

  Email    

Marko Zuban, prof.

  Email    

Dominik Žanetić, mag.cin.

  Email    

Neven Žugaj, prof.

  Email    

Nenad Žugaj, prof.

  Email    

Naslovni predavač

Mario Janković, pred.

  Email    

Dalibor Kiseljak, pred.

  Email    

Marita Ukić, pred.

  Email    

Mladen Vladetić, pred.

  Email    

Ratko Vuković, pred. mr. sc.

  Email    

Naslovni docent

Ivan Radman, doc. dr. sc.

  Email     +385 (0)1 3658 132

Naslovni izvanredni profesor

Katija Tomažin, izv. prof. dr. sc.

  Email