Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Izjava o pristupačnosti

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Fakulteta koje se nalazi na adresi https://www.kif.unizg.hr/.

STUPANJ USKLAĐENOSTI
Mrežno sjedište https://www.kif.unizg.hr/ uglavnom je usklađeno sa predmetnim Zakonom.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ
Zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa dio sadržaja nije prilagođen sukladno odredbama Zakona:

  • svi grafički elementi nemaju pridružen prikladan opis;
  • video sadržaji nemaju titlove;
  • sve slike nemaju pridružen prikladan opis;
  • dio dokumenata nije objavljen u strojno čitljivom obliku.

Fakultet radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. Mrežne stranice su programski prilagođene kako bi bile što pristupačnije.

PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene te će Kineziološki fakultet redovito prilagođavati ovu izjavu sukladno dinamici otklanjanja pojedinih nepristupačnih sadržaja ili nakon što se uoče novi nedostaci.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da nas o tome obavijeste.
Sve upite vezane uz pristupačnost korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: dekanat@kif.unizg.hr.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.