Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj dana 19.4.2018. godine usvojilo II izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje