Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta je na svojoj 5. redovitoj sjednici održanoj 22.2.2108. godine usvojilo I izmjene i dopune Plana nabave robe, radova i usluga za 2018. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje