Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 1. elektroničkoj izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj od 12.-16.1. 2023. godine usvojene su I. izmjene Plana nabave roba, radova i usluga.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje