Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 2. redovitoj sjednici Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj 24. studenog 2022. godine usvojene su V izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje