Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Poziv na dostavu ponuda za nabava usluga najma aktivne mrežne opreme (preklopnici) putem operativnog leasing-a uz ugovor na 5 godina

Rok za dostavljanje ponuda je zaključno do 19. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog I

Prilog II

Prilog III

Prilog IV

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje