Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na sjednici fakultetskog vijeća održanoj 27. listopada 2022. godine usvojene su IV. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje