Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj dana 9.6.2022. godine usvojilo II izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2022.g.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje