Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Donesena je Odluka o poništenju postupka nabave Usluga programskog razvoja Internet aplikacije Comprehensive Athlete Information System (CAIS) Erasmus+ Sport ev.br.nabave 60/2021.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje