Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Fakultetsko vijeće je na sjednici održanoj 4. studenog 2021.g. usvojilo Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje