Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 1. redovitoj sjednici fakultetskog vijeća dana 30. rujna 2021. godine usvojene su 3 izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje