Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. prosinca 2020. godine usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje