Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj u studenom mjesecu 2020. godine usvojene su III izmjene Plana nabave roba, radova i usluga

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje