Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 6. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 10.6.2020. godine usvojene su II izmjene Plana nabave roba, radova i usluga

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje