Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 5. redovitoj sjednici održanoj 5. ožujka 2020. godine donijelo Odluku o usvajanju I izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje