Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 28. studenog 2019. godine usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje