Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta je na svojoj redovitoj sjednici održanoj 29.4.2019. godine usvojilo II izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje