Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi direktiva 2014/55/EU, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu će od 1.prosinca 2018. zaprimati e-račune po EU normi (2014/55/EU). Podaci će biti objavljeni u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA).

Kontakt osoba: Anđelka Matić

E-mail: eracun(at)kif.hr

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje