Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Objavljen je Poziv na dostavu ponuda za nabavu računala za potrebe Kineziološkog fakulteta.

Ponude se zaprimaju zaljučno do 12. ožujka 2019. godine do 13:00 sati.

Dokumentaciju možete preuzeti sa stranice.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje