Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta je na svojoj 4. redovitoj sjednici usvojilo I Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje