Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 20. prosinca 2018. godine usvojen je Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje