Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 29. listopada 2018. godine usvojene su III. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje