Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Kineziološki fakultet je na svojoj 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 21.12.2017. godine usvojio Plan nabave za 2018. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje