Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Kineziološki fakultet je na svojoj 3. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 21.12.2017. godine usvojio Izmjene i dopune Plana nabave za 20127. godinu-II

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje