Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 2 redovitoj sjednici održanoj 8.12.2016. godine usvojilo je Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje