Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Poštovani,

temeljem Vaših upita objavili smo pojašnjenja vezano uz Dokumentaciju za organizaciju konferencije Kineziologija.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje