Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Objavljena je dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga organizacije međunarodne konferencije o kineziologiji. Poziv za nadmetanje zajedno sa Troškovnikom možete preuzeti ovdje. Rok za dostavu ponuda je 19. listopada 2016. godine, zaključno do 12:00 sati

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje