Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

Objavljen je Poziv za nadmetanje za nabavu usluga organizacije 13. godišnjeg sastanka i 8. konferencije HEPA Europe. Poziv za nadmetanje zajedno sa Troškovnikom možete preuzeti ovdje. Rok za dostavu ponuda je 19. listopada 2016. godine zaključno do 11:00 sati.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje