Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

javna nabava

 

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu usvojene na 10. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 22. rujna 2016. godine.

Popis obavijesti
Dokumentacija za nadmetanje