Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij
Ispitni rokovi
Popis ispitnih rokova moguće je vidjeti ukoliko ste logirani na web stranici.
KORISNI LINKOVI

Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera


Studijski centar za izobrazbu trenera

erasmus

Obavijesti
VAŽNI DATUMI ZA DIPLOMANTE

Na temelju Odluke o rasporedu nastave, ispitnih rokova i blagdana na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024. na  8. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 11. srpnja 2023.

Članak VIII.

Studenti koji u akademskoj godini 2023./24. upisuju petu godinu studija, kao i studenti koji su već odslušali cjelovitu nastavu na sveučilišnom studiju Kineziologija, a koji namjeravaju i diplomirati do kraja navedene akademske godine, do 27. 09. 2024. obvezni su:

  • tijekom IX. semestra, a najkasnije do početka upisa u X. semestar, putem studomata, odabrati potencijalnog mentora;
  • najkasnije do 03. 05. 2024. u neposrednoj suradnji sa svojim mentorom, definirati i podnijeti Zahtjev za odobrenje teme svog diplomskog rada;
  • zaključno do 05. 07. 2024. trebaju predati svom mentoru završen i uređen diplomski rad na završnu korekciju;
  • najkasnije do 09. 09. 2024. mentori sa službenog mail-a trebaju Studentskoj referadi poslati završen diplomski rad, s izvješćem o autentičnosti na ocjenu Povjerenstvu za ocjenu diplomskog rada

Koraci kod podnošenja Zahtjeva za odjavu ispita po isteku regularnog roka (na studomatu) za odjavu:

1. Digitalno ispuniti Zahtjev

2. Izvršiti uplatu naknade troškova za odjavu ispita po isteku roka za odjavu (podaci za uplatu nalaze se na dnu Zahtjeva)

3. Zahtjev i potvrdu dostaviti na e-mail: ISVU koordinatoru (isvu.podrska@kif.unizg.hr), nositelju predmeta i prodekanici / prodekanu za nastavu i studente (prodekanica.za.nastavu.i.studente@kif.unizg.hr)

4. Zamolba za naknadnom odjavom ispita mora biti podnesena u roku 10 dana od datuma ispitnog roka

Odluka o načinu podnošenja i odobravanja zahtjeva za naknadnom odjavom ispita

 

ZAMOLBE
Dokumenti