Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Studentski zbor Kineziološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

Studentski zbor je studentsko izabrano predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Sveučilišta u Zagrebu, te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti pripadnika akademske zajednice i načelo jednakosti građana općenito, zabranu i diskriminacije zbog rase, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja,   nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja,       naobrazbe i društvenog položaja.

Studentski zbor Kineziološkog fakulteta organizira ili sudjeluje u organizaciji mnogih projekata na razini fakulteta, ali i na razini Sveučilišta u Zagrebu. Osim sudjelovanja u organizaciji na raznim konferencijama i simpozijima, Studentski zbor inicira mnoge  humanitarne akcije te natječaje za subvencioniranje terenske nastave  koja je jedna od specifičnosti Kineziološkog fakulteta. Kao svoj  najzanimljiviji projekt ističu "Dan otvorenih vrata Kineziološkog    fakulteta i Studijskog centra za izobrazbu trenera" koji se svake  godine tradicionalno organizira za maturante iz cijele Hrvatske.

 

Predsjednik - Martin Stojčević ( martin.stojcevic@student.kif.hr )

Zamjenik predsjednika: Mislav Lulić ( mislav.lulic@student.kif.hr )

Članovi - Antun Čičak, Lovre Perinić, Ina Duraković, Anja Topolovec, Patrik Bjelanović, Rafael Dubrović, Franko Perinić,  Antonio Jurić, Filip Milošević (preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera), Lara Đuzel (preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera), Martina Dadić (specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera),  Ivan Bon, (doktorski studij), Mateja Očić (doktorski studij)

e-mail: studentskizbor.kif@gmail.com

FB stranica: https://www.facebook.com/studentski.zbor.kif/

Instagram stranica: https://www.instagram.com/sz_kif/?hl=hr


Obavijesti
Više informacija o Studentskom zboru