Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

KORISNI LINKOVI

Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera
Studijski centar za izobrazbu trenera


Studijski centar za izobrazbu trenera

erasmus

Obavijesti

Dana 23. svibnja Fakultetsko vijeće donijelo je ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRAJNJEG ROKA ZA ZAVRŠETAK ZAPOČETIH STUDIJA NA KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU U ZAGREBU

Ovom Odlukom studenti Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta upisani akademske godine 2014./2015. i ranije, koji su uredno odslušali nastavu imaju pravo zaključno do 30. rujna 2024. završiti upisani studij.

Navedeni studenti dužni su popunjeni obrazac uz presliku indeksa (presliku prve stranice i svih položenih ispita) putem urudžbenog zapisnika dostaviti u Studentsku službu Fakulteta u vremenu od 1. do 15. lipnja 2024..  Obrazac se može preuzeti OVDJE.

Onim studentima koji uvide da u utvrđenom roku neće biti u mogućnosti završiti studij bit će, od akademske godine 2024./2025., omogućen prelazak ili upis na studijske programe koji su trenutno ustrojeni i izvode se sukladno Odluci.

Prelazak na studij odobravati će se isključivo na osnovi dostavljene pisane zamolbe za prelazak uz presliku indeksa (presliku prve stranice i svih položenih ispita) putem urudžbenog zapisnika u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 1. rujna 2024. za sve planirane prelaske u iduću akademsku godinu. 

Cjeloviti tekst odluke možete pročitati OVDJE.

Napominjemo kako je važno pridržavati se rokova navedenih u Odluci jer studenti koji ne završe studij prema navedenim rokovima ili ne udovolje uvjetima prelaska ili upisa na pojedini studij, gube pravo završetaka prethodnog upisanog studija na Fakultetu.

Odluka o ukidanju indeksa

Na 6. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 10. lipnja o. g. usvojena je Odluka o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Povijest sporta - upute za polaganje...

Poštovane studentice i studenti, 

temeljem brojnih upita o provedbi ispita iz predmeta Povijest sporta i Povijest tjelovježbe i sporta na redovitom i izvanrednom stručnom studiju za izobrazbu trenera (SCIT i RSCIT) donosimo upute kako pristupiti ispitu iz navedenih predmeta. Iako je 16. travnja objavljena Odluka prema kojoj je razvidno kako će se ispiti održavati prema objavljenim ispitnim rokovima ali...

Sukladno odluci Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o

d 14. travnja 2020. g. o načinu provođenja polaganja ispita i ostalih načina vrednovanja ishoda učenja u ljetnom semestru akademske 2019/20. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ispiti na predmetu Kvantitativne metode i predmetu Osnove statistike i kineziometrije provodit će se na sljedeći način:

  1. Ispiti pred povjerenstvom (komisijski ispiti) do daljnjeg se neće održavati.
  2. Ispitni rokovi iz ožujka i travnja 2020 g. neće se zaključavati do kraja lipnja.
  3. Studenti koji su putem Studomata prijavili polaganje ispita iz predmeta Kvantitativne metode i Osnove statistike i kineziometrije za ispitni rok u ožujku i travnju te studenti koji na ispite izlaze putem prijavnice, a ranije su položili pismeni dio ispita, mogu polagati usmeni dio ispita online putem Microsoft Teams-a utorkom (počevši od 28.4.2020.g) u vremenu od 9.00 do 10.30 sati na sljedeći način:
    • Prijaviti ispit putem e-maila na adresu drazan.dizdar@kif.hr najkasnije 24 sata od održavanja ispita.
    • Ispit će se održati samo ako su u online ispit istovremeno uključena najmanje dva studenta.
    • Na početku usmenog ispita student je dužan identificirati se sa važećom ispravom, a tijekom trajanja usmenog ispita treba imati uključenu kameru.
  4. Pismeni dio ispita do održavati će se na Kineziološkom fakultetu prema objavljenom rasporedu ispitnih rokova (počevši od 5.2020. g.) na način na koji to bude propisano, a o čemu ćemo vas naknadno izvijestiti. Ako se od navedenog datuma ispit neće moći održavati u prostorima Kineziološkog fakulteta, o načinu prijave i provedbe online pismenog dijela ispita biti će te naknadno obavješteni.

Prof. dr. sc. Dražan Dizdar

Tijekom jučerašnjeg dana ISVU je izdao nove verzije nekoliko programskih modula i time proširili programsku podršku funkcionalnostima:

- automatizirano slanje obavijesti korisnicima

Automatizirano slanje obavijesti korisnicima služi kako bi razni korisnici sustava (studenti, nastavnici i ISVU koordinatori) bili obaviješteni u trenutku kada se neki njima bitan podatak evidentira u sustavu. Studentima to npr. može biti evidencija ocjene ili promjena obavijesti uz ispitni rok, nastavnicima evidencija termina ispita, koordinatorima promjena ključnih postavki sustava.

Natječaji
Repozitorij