Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

KORISNI LINKOVI
Studijski centar za izobrazbu trenera


Studijski centar za izobrazbu trenera

erasmus

Natječaj za upis na doktorski studij kineziologije

Đurđica Kamenarić

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis pristupnika na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DOKTORA ZNANOSTI  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2017./2018. godini. Detaljnije možete pronaći ovdje.

Kristijan Slačanac - ocjena doktorskog rada

Đurđica Kamenarić

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 20. rujna 2017. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada KRISTIJANA SLAČANCA, prof., pod naslovom POVEZANOST RAPIDNOG SMANJENJA TJELESNE MASE I USPJEHA HRVAČA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.  

TAJANA BOŽIĆ - ocjena doktorskog rada

Đurđica Kamenarić

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 20. rujna 2017. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada TAJANE BOŽIĆ, dr.med. pod naslovom POVEZANOST SAMOPROCJENE RADNE SPOSOBNSTI SA ZDRAVSTVENIM FITNESOM I RAZINOM TJELESNE AKTIVNOSTI ZAŠTITARA. U prilogu možete pronaći  odluku i sažetak doktorskog rada.  

Dalibor Kiseljak - obrana projekta doktorskog rada

Đurđica Kamenarić

Student doktorskog studija kineziologije Dalibor Kiseljak javno će dana 20.09.2017., s početkom u 10,30 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ PRIMJENE KINESIOTAPING METODE NA OPSEG POKRETA NATKOLJENICE U ZGLOBU KUKA I MEĐUMIŠIĆNU KOORDINACIJU U PODRUČJU ZDJELICE. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.  

Upis u prvu godinu doktorskog studija

Đurđica Kamenarić

Dana 2. listopada 2017. godine, počinju upisi u prvu godinu doktorskog studija kineziologije, a temeljem pozicioniranja na rang listi kandidata. U nastavku možete pronaći obavijest o upisu te potrebnu dokumentaciju za upis.

Obavijest o upisu upisni listsuglasnost potencijalnog mentora izjava o studiranju ugovor o studiranju ;  obrazac ŠV – 40 popis predmeta I godine studija

Upis u treću godinu doktorskog studija kineziologije

Đurđica Kamenarić

U tijeku su upisi u treću godinu doktorskog studija. U nastavku se nalaze detaljne informacije o upisu te potrebna dokumetnacija.

obavijest o upisu ; upisni list ; obrazac DR.SC. 04 (putem OBAD sustava); obrazac DR.SC. 05 ; obrazac ŠV - 40; obrazac ankete

 

Martia Ukić - obrana projekta doktorskog rada

Đurđica Kamenarić

Studentica doktorskog studija kineziologije Marita Ukić javno će dana 19.09.2017., s početkom u 10,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROCES SUBKULTURALIZACIJE: BMX SUBKULTURA U ZAGREBU. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada

Mirjana Berković-Šubić- obrana projekta doktorskog rada

Đurđica Kamenarić

Studentica doktorskog studija kineziologije Mirjana Berković-Šubić javno će dana 14.09.2017., s početkom u 12,30 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom KORELACIJA RAZINE DEPRESIJE, KATASTROFIZIRANJA I JAČINE BOLI PREMA FUNKCIONALNOJ ONESPOSOBLJENOSTI I SA ZDRAVLJEM POVEZANE KVALITETE ŽIVOTA U BOLESNIKA S KRONIČNOM NESPECIFIČNOM KRIŽOBOLJOM PRIJE I NAKON PROVEDENIH TERAPIJSKIH VJEŽBI. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.   

Marko Cetinić - obrana projekta doktorskog rada

Đurđica Kamenarić

Student doktorskog studija kineziologije Marko Cetinić javno će dana 28.09.2017., s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ RAVNOTEŽE, KOORDINACIJE I UMORA NA BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE PRILIKOM IZVOĐENJA BACANJA KOD JUDAŠA RAZLIČITOG KVALITATIVNOG NIVOA TRENIRANOSTI. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijestiProjekt doktorskog rada.

Almin Hopovac - obrana projekta doktorskog rada

Đurđica Kamenarić

Student doktorskog studija kineziologije Almin Hopovac javno će dana 12.09.2017., s početkom u 14,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UČINCI DODATNOG TRENINGA PONAVLJANIH SPRINTOVA NA POKAZATELJE KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI I TRENAŽNOG OPTEREĆENJA KOD NOGOMETAŠA. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.   

Više

UPISI STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA KINEZIOLOGIJE

Stipe Gorenjak

1. Upisi (preko studomata) studenata Kineziologije traju od 20.09.2017 do 29.9.2017. godine.

U upisnom roku od 20.09.2017 do 29.9.2017. SVI studenti upisuju studijsku godinu i predmete zimskog semestra (obvezne i izborne). Prilikom upisa godine upisuju se predmeti zimskog semestra, a predmeti ljetnog semestra (obvezni i izborni) upisuju se prilikom upisa ljetnog semestra u veljači 2018. godine (od 05.02.2018. do 23.02.2018.).

Student zadužuje od 25 do 35 ECTS bodova u jednom semestru u koji zbroj ulaze i svi oni predmeti koje student prethodne akademske godine nije položio i ispunio preduvjete.

REDOSLJED AKTIVNOSTI PRILIKOM UPISA VIŠE GODINE u AK. GODINI 2017./18:
a.) upis akademske godine 2017./ 18. (preko studomata) vrši se u periodu od 20.09.2017 do 29.9.2017. godine;

a.1. Izmjena / provjera osobnih podataka na studomatu
a.2. Upis predmeta (obaveznih i izbornih) zimskog semestra u rasponu od 25 do 35 ECTS-a ovisno o preduvjetima
a.3. Odabir broja rata (do 4 rate) za plaćanje školarine

b.) uplata naknade za troškove upisa i participacije školarine (za studente koji u prethodnoj godini nisu položili najmanje 55 ECTS bodova)
c.) ovjera upisa akademske godine 2017./ 18. u studentskoj referadi prema rasporedu, prilikom ovjere upisa student je obvezan ponijeti:

  1. Indeks;
  2. osobnu iskaznicu (na uvid ukoliko je došlo do promjene osobnih podataka (ime i prezime, adrese prebivališta i drugih osobnih podataka);
  3. potvrdu o izvršenoj uplati troškova upisa;
  4. potvrdu o uplati jednokratno utvrđenog iznosa participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini (studenti koji se odluče plaćati utvrđenu školarinu za troškove studija u ak. 2017./18. godini u ratama prilikom ovjere upisa dužni su donijeti sa sobom kopiju uplatnice o izvršenoj uplati I. rate školarine i priložiti BJANKO ZADUŽNICU, kao sredstvo osiguranja naplate, ovjerenu kod javnog bilježnika.)

d.) Potpisivanje ugovora o plaćanju participacije (školarine) za troškove studija u ak. 2017./18. godini

NAPOMENA: STUDENTI KOJI U PERIODU OD 20.09.2017 DO 29.9.2017. GODINE PUTEM STUDOMATA NE OBAVE UPIS VIŠE GODINE U AKADEMSKOJ 2017./18. GODINI GUBE PRAVO NAKNADNOG UPISA AKADEMSKE 2017./18. GODINE, A SAMIM TIME I STATUS STUDENTA.

 

VAŽNA OBAVIJEST ZA STUDENTE Kineziologije (integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (novi nastavni program)) – IZMJENE PRAVILNIKA O STUDIRANJU

Stipe Gorenjak

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na 8. redovitoj sjednici održanoj 13. srpnja 2017.g., usvojilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o studiranju na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije.

Usvajanjem ovog Pravilnika doneseno je više mjera u smislu daljnjeg unaprjeđenja kvalitete nastavnog procesa koji između ostalog omogućava studentima upisivanje značajno većeg broj ECTS bodova pri upisu viših godina studija s primarnim ciljem da se vrijeme završetka studija značajno smanji.

U cilju pojašnjenja izmjena navedenog Pravilnika pozivamo sve zainteresirane, a posebno studente koji upisuju više godine studija da dođu na sastanak u ponedjeljak, 18. rujna 2017. godine u 11.00 sati u Veliki amfiteatar, gdje će na postavljena pitanja odgovarati Prodekan za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Mario Baić, doc. dr. sc. Maja Horvatin i Stipe Gorenjak, ISVU koordinator.

Uvedene su sljedeće promjene:

Natječaj za demonstratore na Katedri za medicinu sporta i vježbanja

Maroje Sorić

Pozivaju se studenti 3., 4. i 5. godine studija zainteresirani za demonstraturu na predmetima Katedre da ispune obrazac za prijavu dostupan ovdje i na oglasnoj ploči Katedre (ispred sobe 145) i dostave ga do 25.09. u 15:00h.

Više
Natječaji