Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije

Kineziološki fakultet akademska je nastavna i znanstvena institucija, jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje znanstvenoga interesa i podučavanja na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima jest kineziologija, relativno mlada znanost. Ime joj je izvedeno od grčke riječi kinesiz - pokret. Danas se definira kao opća, sveobuhvatna znanost o kretanju - vježbanju, koja istražuje, prije svega, zakonitosti upravljanja procesima vježbanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji i ispituje djelovanje tih procesa na promjene u ljudskom organizmu.

 
Magistri kineziologije svoja znanja i sposobnosti pretaču u život izvodeći sve oblike nastave tjelovježbe u odgojno-obrazovnom sustavu, od predškolskoga do visokoškolskoga stupnja. U natjecateljskom sportu upravljaju sportskim aktivnostima selekcioniranih skupina djece, mladeži i odraslih sportaša; u sportskoj rekreaciji organiziraju i vode aktivnosti za mladež i odrasle; u kineziterapiji provode rehabilitacijske postupke, kao i sportske programe za osobe s invalidnošću. Osposobljeni su za znanstveni pristup utemeljenju procesa vježbanja i vrednovanju očekivanih kinezioloških učinaka u odgoju, u postizanju sportskih rezultata te u poboljšanju i održanju zdravlja sudionika kinezioloških aktivnosti.
 

 
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije traje pet godina (deset semestara), na kojem svi studenti tijekom prvih šest semestara slušaju isti nastavni program, koji se sastoji od predmeta temeljnih kinezioloških disciplina i interdisciplinarnih područja. Upisom četvrte godine studija (sedmog semestra) svaki student uz obvezan edukacijski modul, odabire i upisuje još jedan modul iz područja primijenjene kineziologije
koji mu po završetku studija daje i dopunsku kvalifikaciju za rad u području izabranog sporta, kineziološke rekreacije, kineziterapije ili sportskog menadžmenta.
 
Svi studenti završetkom sveučilišnog studija kineziologije stječu akademski naziv magistar /magistra (mag.) kineziologije i kompetenciju za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama svih razina.
 
U skladu s izabranim modulom iz jednoga od područja primijenjene kineziologije, završeni student sveučilišnoga studija kineziologije stječe i drugu (dopunsku) kvalifikaciju iste razine koja se pridodaje osnovnom akademskom nazivu. Na taj način svaki završeni student sveučilišnoga studija kineziologije dobiva dvojni akademski naziv i dvije stručne kompetencije iste razine - magistar/magistra kineziologije u:
a) edukaciji i
b) izabranom sportu ili
kineziološkoj rekreaciji ili
kineziterapiji ili
sportskom menadžmentu.

 

 

PODACI O STUDIJU:
 
Nositelj studijskog programa: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta ustanove nositelja: Javno sveučilište
Izvođač studijskog programa: Kineziološki fakultet u Zagrebu
Tip: Sveučilišni studij
Vrsta: Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Trajanje: 5.0
Broj ECTS-a koji se stječe: 300.0
Znanstveno područje: Društvene znanosti
Znanstveno polje: Kineziologija
Akademski/stručni naziv ili akademski stupanj bez naznake struke: magistar/magistra
Mjesto izvođenja studijskog programa: Zagreb

Kineziologija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Atletika-hodanja i trčanja (120683)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
1 INFO
6.5 Funkcionalna anatomija (31065)
Šentija, D.; Rakovac, M.
75
(45P+30S )
1 INFO
6.0 Odbojka (31097)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
75
(15P+30S+30KI )
1 INFO
5.0 Osnovne kineziološke transformacije I. (120684)
Marković, G.; Horvatin, M.
60
(12P+24S+24KI )
1 INFO
3.5 Povijest sporta (120685)
Čustonja, Z.
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Sistematska kineziologija (31061)
Prot, F.; Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Atletika-bacanja i skokovi (120686)
Antekolović, L.; Milanović, D.; Harasin, D.
75
(15P+30S+30KI )
2 INFO
6.5 Biomehanika (31076)
Medved, V.; Kasović, M.
75
(45P+30S )
2 INFO
8.5 Kvantitativne metode (120687)
Dizdar, D.
90
(45P+45PK )
2 INFO
3.5 Osnovne kineziološke transformacije II. (120688)
Jukić, I.; Milanović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2 INFO
6.0 Rukomet (31098)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
75
(15P+30S+30KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Elementi psihologije (120935)
Barić, R.
60
(30P+30KI )
3 INFO
9.0 Fiziologija sporta i vježbanja (64279)
Matković, B.; Ružić, L.
120
(75P+25S+20PK )
3 INFO
6.0 Judo (120945)
Sertić, H.; Segedi, I.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
6.0 Košarka (31099)
Matković, B.; Knjaz, D.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
5.0 Sportska gimnastika I. (120949)
Živčić Marković, K.; Krističević, T.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Biološka kinantropologija (120959)
Mišigoj-Duraković, M.; Sorić, M.
60
(45P+15PK )
4 INFO
5.0 Hrvanje (120962)
Baić, M.
60
(12P+24S+24KI )
4 INFO
4.5 Motorička kontrola (120963)
Mikulić, P.; Marković, G.
60
(24P+24S+12KI )
4 INFO
6.0 Nogomet (121003)
Barišić, V.
75
(15P+30S+30KI )
4 INFO
4.5 Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja (120979)
Barić, R.
60
(30P+30KI )
4 INFO
5.0 Sportska gimnastika II. (120982)
Hraski, Ž.; Krističević, T.
75
(15P+30S+30KI )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.5 Kineziološka rekreacija (125109)
Andrijašević, M.; Trkulja-Petković, D.; Jurakić, D.
75
(45P+30KI )
5 INFO
3.5 Metodika poučavanja plivanja (162565)
Grčić-Zubčević, N.; Leko, G.
45
(9P+18S+18KI )
5 INFO
6.0 Ples (123599)
Oreb, G.; Vlašić, J.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
6.0 Skijanje (31096)
Matković, B.; Cigrovski, V.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
6.5 Teorija treninga (123601)
Milanović, D.; Jukić, I.; Šalaj, S.
75
(45P+14S+16KI )
5 INFO
ECTS IK-Izborni predmeti - 5. semestar (24)
=> IK-Izborni predmeti - 5. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Aerobika (123641)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Akrobatika (123644)
Hraski, Ž.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Biomehanička analiza (31117)
Kasović, M.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Djeca u sportu (123649)
Barić, R.
30
(18P+2S+10KI )
5 INFO
2.0 Informatička tehnologija u kineziologiji (31123)
Dizdar, D.
30
(30P )
5 INFO
2.0 Karate (123651)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (31127)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Motorička znanja djece (162564)
Šalaj, S.
30
(14P+2S+14KI )
5 INFO
2.0 Neuromuskularna biomehanička dijagnostika (31130)
Medved, V.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Pilates (123654)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Sport u europskim državama (31225)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Taekwondo (123657)
Prot, F.
30
(15P+15KI )
5 INFO
ECTS Predmeti za strance zimski semestar
=> Predmeti za strance zimski semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Basketball (88541)
Knjaz, D.; Matković, B.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
3.5 Competitive Swimming (164467)
Leko, G.
60
(36P+24KI )
5 INFO
6.0 Dance (88538)
Oreb, G.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
5.5 Judo (88539)
Sertić, H.
75
(15P+30S+30PK )
5 INFO
6.5 Kinesiological Recreation (122444)
Andrijašević, M.
75
(45P+30S )
5 INFO
5.0 Kinesiological Sociology (150068)
75
(45P+30S )
5 INFO
3.5 Pedagogy (122423)
Miljković, D.
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Systematic Kinesiology (136296)
Sporiš, G.
60
(45P+15S )
5 INFO
6.5 Training Theory (163542)
Milanović, D.; Jukić, I.; Šalaj, S.
75
(45P+14S+16KI )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.5 Kineziterapija (123666)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
75
(45P+30KI )
6 INFO
4.0 Pedagogija (123690)
Miljković, D.; Đuranović, M.
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Ritmička gimnastika (123697)
Furjan-Mandić, G.
75
(15P+30S+30KI )
6 INFO
5.0 Sportovi na vodi (123698)
Oreb, G.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
4.5 Sportovi s reketom (123699)
Barbaros Tudor, P.; Petrinović, L.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
3.5 Sportsko plivanje (162566)
Leko, G.; Grčić-Zubčević, N.
60
(36P+24KI )
6 INFO
ECTS Predmeti za strance ljetni semestar
=> Predmeti za strance ljetni semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Badminton (engl) (103613)
Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
6 INFO
6.5 Biomechanics (88543)
Medved, V.
75
(45P+30S )
6 INFO
2.0 Chinese Language in Kinesiology (164466)
Petrinović, L.
30
(15P+15SJ )
6 INFO
6.0 Football (102338)
Barišić, V.
75
(15P+30S+30KI )
6 INFO
6.0 Kinesitherapy (84531)
Ciliga, D.
75
(45P+30KI )
6 INFO
2.0 Orientation and Selection in Sport (136422)
Sporiš, G.
30
(15P+15S )
6 INFO
2.0 Psychology of Middle Adulthood (103620)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
6 INFO
5.0 Research Methodology of Kinesiology (88542)
Prot, F.
60
(30P+30S )
6 INFO
2.0 Sport for Persons with Disabilities (164468)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15PK )
6 INFO
4.5 Watersport (103624)
Oreb, G.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (123700)
Đuranović, M.; Miljković, D.
60
(45P+15S )
7 INFO
4.0 Ekonomika i menadžment sporta (123701)
Škorić, S.
60
(45P+15PK )
7 INFO
4.5 Kineziološka metodika u predškolskom odgoju (31106)
Neljak, B.
45
(15P+15S+15KI )
7 INFO
6.5 Opća kineziološka metodika (123704)
Neljak, B.
75
(45P+30KI )
7 INFO
4.0 Tjelesna aktivnost i zdravlje (123703)
Jurakić, D.; Sorić, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
ECTS IK-Izborni predmeti - 7. semestar (24)
=> IK-Izborni predmeti - 7. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (123761)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10KI )
7 INFO
2.0 Badminton (123763)
Petrinović, L.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (123765)
Vučetić, V.; Sporiš, G.
30
(20P+10KI )
7 INFO
2.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (31125)
Miljković, D.; Đuranović, M.
30
(15P+15S )
7 INFO
2.0 Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša (31126)
Jukić, I.
30
(15P+15S )
7 INFO
2.0 Mini košarka (123767)
Knjaz, D.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Motoričko učenje (31128)
Barić, R.
30
(26P+4KI )
7 INFO
2.0 Ronjenje na dah (123770)
Grčić-Zubčević, N.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Skijaško trčanje (123774)
Matković, B.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (123776)
Hraski, Ž.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Stolni tenis (123777)
Juričević, M.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Strateško programiranje u sportu (123779)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
7 INFO
2.0 Triatlon (123780)
Babić, V.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziološka metodika u osnovnom školstvu (123718)
Neljak, B.
75
(30P+15S+30KI )
8 INFO
5.5 Sportska medicina i higijena (31084)
Janković, S.
75
(60P+15PK )
8 INFO
ECTS IPDSSK2 Izborni predmeti - 8. semestar
=> Izborni predmeti - 8. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (123956)
Matković, B.
30
(15P+15S )
8 INFO
2.0 K-1 (123958)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Komunikacijsko prezentacijske vještine u sportu (162567)
30
(15P+15PK )
8 INFO
2.0 Motorički razvoj čovjeka (162568)
Šalaj, S.
30
(16P+14S )
8 INFO
2.0 Nordijsko hodanje (123961)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Osnove golfa (139686)
Živčić Marković, K.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Planinarstvo i sportsko rekreacijski programi u prirodi (123965)
Trkulja-Petković, D.
30
(10P+6S+14KI )
8 INFO
2.0 Primijenjena kineziologija i pravo (162571)
Baić, M.
30
(30P )
8 INFO
2.0 Samoobrana (123970)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Sinkronizirano plivanje (123771)
Grčić-Zubčević, N.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Sportska karijera (162569)
Caput-Jogunica, R.
30
(14P+8S+8PK )
8 INFO
2.0 Stavovi prema kineziološkim aktivnostima (31226)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
8 INFO
2.0 Suvremeni pristup u liječenju boli (162570)
Zavoreo, I.
30
(12P+12S+6PK )
8 INFO
2.0 Tenis (123973)
Barbaros Tudor, P.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Terapijsko jahanje ( TPK terapija pomoću konja) (139687)
Ciliga, D.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Uvod u SPSS (IBM SPSS, PASW statistics) sustav za analizu podataka (123975)
Prot, F.
30
(15P+15KI )
8 INFO
ECTS Odabir predmeta stranog jezika 8. semestra
=> IPDSSK2 - Strani jezik
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Engleski jezik u kineziologiji (162572)
Omrčen, D.
60
(30P+30SJ )
8 INFO
3.5 Njemački jezik u kineziologiji (162573)
Omrčen, D.
60
(30P+30SJ )
8 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Atletika-hodanja i trčanja (120683)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
1 INFO
6.5 Funkcionalna anatomija (31065)
Šentija, D.; Rakovac, M.
75
(45P+30S )
1 INFO
6.0 Odbojka (31097)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
75
(15P+30S+30KI )
1 INFO
5.0 Osnovne kineziološke transformacije I. (120684)
Marković, G.; Horvatin, M.
60
(12P+24S+24KI )
1 INFO
3.5 Povijest sporta (120685)
Čustonja, Z.
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Sistematska kineziologija (31061)
Prot, F.; Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Atletika-bacanja i skokovi (120686)
Antekolović, L.; Milanović, D.; Harasin, D.
75
(15P+30S+30KI )
2 INFO
6.5 Biomehanika (31076)
Medved, V.; Kasović, M.
75
(45P+30S )
2 INFO
8.5 Kvantitativne metode (120687)
Dizdar, D.
90
(45P+45PK )
2 INFO
3.5 Osnovne kineziološke transformacije II. (120688)
Jukić, I.; Milanović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2 INFO
6.0 Rukomet (31098)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
75
(15P+30S+30KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Elementi psihologije (120935)
Barić, R.
60
(30P+30KI )
3 INFO
9.0 Fiziologija sporta i vježbanja (64279)
Matković, B.; Ružić, L.
120
(75P+25S+20PK )
3 INFO
6.0 Judo (120945)
Sertić, H.; Segedi, I.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
6.0 Košarka (31099)
Matković, B.; Knjaz, D.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
5.0 Sportska gimnastika I. (120949)
Živčić Marković, K.; Krističević, T.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Biološka kinantropologija (120959)
Mišigoj-Duraković, M.; Sorić, M.
60
(45P+15PK )
4 INFO
5.0 Hrvanje (120962)
Baić, M.
60
(12P+24S+24KI )
4 INFO
4.5 Motorička kontrola (120963)
Mikulić, P.; Marković, G.
60
(24P+24S+12KI )
4 INFO
6.0 Nogomet (121003)
Barišić, V.
75
(15P+30S+30KI )
4 INFO
4.5 Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja (120979)
Barić, R.
60
(30P+30KI )
4 INFO
5.0 Sportska gimnastika II. (120982)
Hraski, Ž.; Krističević, T.
75
(15P+30S+30KI )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.5 Kineziološka rekreacija (125109)
Andrijašević, M.; Trkulja-Petković, D.; Jurakić, D.
75
(45P+30KI )
5 INFO
3.5 Metodika poučavanja plivanja (162565)
Grčić-Zubčević, N.; Leko, G.
45
(9P+18S+18KI )
5 INFO
6.0 Ples (123599)
Oreb, G.; Vlašić, J.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
6.0 Skijanje (31096)
Matković, B.; Cigrovski, V.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
6.5 Teorija treninga (123601)
Milanović, D.; Jukić, I.; Šalaj, S.
75
(45P+14S+16KI )
5 INFO
ECTS IK-Izborni predmeti - 5. semestar (24)
=> IK-Izborni predmeti - 5. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Aerobika (123641)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Akrobatika (123644)
Hraski, Ž.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Biomehanička analiza (31117)
Kasović, M.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Djeca u sportu (123649)
Barić, R.
30
(18P+2S+10KI )
5 INFO
2.0 Informatička tehnologija u kineziologiji (31123)
Dizdar, D.
30
(30P )
5 INFO
2.0 Karate (123651)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (31127)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Motorička znanja djece (162564)
Šalaj, S.
30
(14P+2S+14KI )
5 INFO
2.0 Neuromuskularna biomehanička dijagnostika (31130)
Medved, V.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Pilates (123654)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Sport u europskim državama (31225)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Taekwondo (123657)
Prot, F.
30
(15P+15KI )
5 INFO
ECTS Predmeti za strance zimski semestar
=> Predmeti za strance zimski semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Basketball (88541)
Knjaz, D.; Matković, B.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
3.5 Competitive Swimming (164467)
Leko, G.
60
(36P+24KI )
5 INFO
6.0 Dance (88538)
Oreb, G.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
5.5 Judo (88539)
Sertić, H.
75
(15P+30S+30PK )
5 INFO
6.5 Kinesiological Recreation (122444)
Andrijašević, M.
75
(45P+30S )
5 INFO
5.0 Kinesiological Sociology (150068)
75
(45P+30S )
5 INFO
3.5 Pedagogy (122423)
Miljković, D.
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Systematic Kinesiology (136296)
Sporiš, G.
60
(45P+15S )
5 INFO
6.5 Training Theory (163542)
Milanović, D.; Jukić, I.; Šalaj, S.
75
(45P+14S+16KI )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.5 Kineziterapija (123666)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
75
(45P+30KI )
6 INFO
4.0 Pedagogija (123690)
Miljković, D.; Đuranović, M.
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Ritmička gimnastika (123697)
Furjan-Mandić, G.
75
(15P+30S+30KI )
6 INFO
5.0 Sportovi na vodi (123698)
Oreb, G.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
4.5 Sportovi s reketom (123699)
Barbaros Tudor, P.; Petrinović, L.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
3.5 Sportsko plivanje (162566)
Leko, G.; Grčić-Zubčević, N.
60
(36P+24KI )
6 INFO
ECTS Predmeti za strance ljetni semestar
=> Predmeti za strance ljetni semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Badminton (engl) (103613)
Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
6 INFO
6.5 Biomechanics (88543)
Medved, V.
75
(45P+30S )
6 INFO
2.0 Chinese Language in Kinesiology (164466)
Petrinović, L.
30
(15P+15SJ )
6 INFO
6.0 Football (102338)
Barišić, V.
75
(15P+30S+30KI )
6 INFO
6.0 Kinesitherapy (84531)
Ciliga, D.
75
(45P+30KI )
6 INFO
2.0 Orientation and Selection in Sport (136422)
Sporiš, G.
30
(15P+15S )
6 INFO
2.0 Psychology of Middle Adulthood (103620)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
6 INFO
5.0 Research Methodology of Kinesiology (88542)
Prot, F.
60
(30P+30S )
6 INFO
2.0 Sport for Persons with Disabilities (164468)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15PK )
6 INFO
4.5 Watersport (103624)
Oreb, G.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (123700)
Đuranović, M.; Miljković, D.
60
(45P+15S )
7 INFO
4.0 Ekonomika i menadžment sporta (123701)
Škorić, S.
60
(45P+15PK )
7 INFO
4.5 Kineziološka metodika u predškolskom odgoju (31106)
Neljak, B.
45
(15P+15S+15KI )
7 INFO
6.5 Opća kineziološka metodika (123704)
Neljak, B.
75
(45P+30KI )
7 INFO
4.0 Tjelesna aktivnost i zdravlje (123703)
Jurakić, D.; Sorić, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
ECTS IK-Izborni predmeti - 7. semestar (24)
=> IK-Izborni predmeti - 7. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (123761)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10KI )
7 INFO
2.0 Badminton (123763)
Petrinović, L.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (123765)
Vučetić, V.; Sporiš, G.
30
(20P+10KI )
7 INFO
2.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (31125)
Miljković, D.; Đuranović, M.
30
(15P+15S )
7 INFO
2.0 Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša (31126)
Jukić, I.
30
(15P+15S )
7 INFO
2.0 Mini košarka (123767)
Knjaz, D.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Motoričko učenje (31128)
Barić, R.
30
(26P+4KI )
7 INFO
2.0 Ronjenje na dah (123770)
Grčić-Zubčević, N.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Skijaško trčanje (123774)
Matković, B.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (123776)
Hraski, Ž.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Stolni tenis (123777)
Juričević, M.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Strateško programiranje u sportu (123779)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
7 INFO
2.0 Triatlon (123780)
Babić, V.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziološka metodika u osnovnom školstvu (123718)
Neljak, B.
75
(30P+15S+30KI )
8 INFO
5.5 Sportska medicina i higijena (31084)
Janković, S.
75
(60P+15PK )
8 INFO
ECTS IPDSSK2 Izborni predmeti - 8. semestar
=> Izborni predmeti - 8. semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (123956)
Matković, B.
30
(15P+15S )
8 INFO
2.0 K-1 (123958)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Komunikacijsko prezentacijske vještine u sportu (162567)
30
(15P+15PK )
8 INFO
2.0 Motorički razvoj čovjeka (162568)
Šalaj, S.
30
(16P+14S )
8 INFO
2.0 Nordijsko hodanje (123961)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Osnove golfa (139686)
Živčić Marković, K.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Planinarstvo i sportsko rekreacijski programi u prirodi (123965)
Trkulja-Petković, D.
30
(10P+6S+14KI )
8 INFO
2.0 Primijenjena kineziologija i pravo (162571)
Baić, M.
30
(30P )
8 INFO
2.0 Samoobrana (123970)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Sinkronizirano plivanje (123771)
Grčić-Zubčević, N.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Sportska karijera (162569)
Caput-Jogunica, R.
30
(14P+8S+8PK )
8 INFO
2.0 Stavovi prema kineziološkim aktivnostima (31226)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
8 INFO
2.0 Suvremeni pristup u liječenju boli (162570)
Zavoreo, I.
30
(12P+12S+6PK )
8 INFO
2.0 Tenis (123973)
Barbaros Tudor, P.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Terapijsko jahanje ( TPK terapija pomoću konja) (139687)
Ciliga, D.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Uvod u SPSS (IBM SPSS, PASW statistics) sustav za analizu podataka (123975)
Prot, F.
30
(15P+15KI )
8 INFO
ECTS Odabir predmeta stranog jezika 8. semestra
=> IPDSSK2 - Strani jezik
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Engleski jezik u kineziologiji (162572)
Omrčen, D.
60
(30P+30SJ )
8 INFO
3.5 Njemački jezik u kineziologiji (162573)
Omrčen, D.
60
(30P+30SJ )
8 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije - Izborni moduli
Kineziologija u edukaciji i Atletika
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u atletici (123717)
Babić, V.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u atletici (123723)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u atletici I. (123728)
Babić, V.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Hrvanje
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u hrvanju (123720)
Baić, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u hrvanju (123732)
Baić, M.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u hrvanju I (123734)
Baić, M.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u jedrenju (123722)
Oreb, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u jedrenju (123735)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u jedrenju I. (123737)
Oreb, G.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Judo
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u judu (123724)
Sertić, H.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u judu (123740)
Sertić, H.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u judu I. (123742)
Sertić, H.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kajakaštvo
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u kajakaštvu (162553)
Oreb, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u kajakaštvu (162558)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u kajakaštvu I (162559)
Oreb, G.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Fitnes
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Grupni fitnes programi I. (123751)
Furjan-Mandić, G.
30
(18P+12KI )
7 INFO
3.5 Mjerenje i procjenjivanje fitnesa (123749)
Marković, G.
30
(15P+15KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Metodika treninga fitnesa I. (123867)
Bradić, A.
60
(30P+30KI )
8 INFO
2.5 Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu (123883)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u kondicijskoj pripremi sporaša (123746)
Jukić, I.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša (123854)
Vučetić, V.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika kondicijske pripreme I. (123860)
Jukić, I.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Sportsko-rekreacijska medicina (123754)
Rakovac, M.
60
(50P+10KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I (123886)
Andrijašević, M.
60
(30P+15S+15KI )
8 INFO
2.5 Programiranje u kineziološkoj rekreaciji (123890)
Andrijašević, M.
30
(30P )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Osnovne kineziološke transformacije
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza osnovnih kinezioloških transformacija (123744)
Horvatin, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza (123836)
Horvatin, M.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika I (123848)
Horvatin, M.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziterapija
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka I. (123756)
Ciliga, D.
60
(15P+45S )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka II. (123894)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
3.0 Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije (123983)
Perković, L.
30
(15P+15S )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportski menadžment
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Osnove organizacije i menadžmenta (123759)
Galetić, L.
60
(45P+15S )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Menadžment u sportskim organizacijama (123952)
Škorić, S.
45
(30P+15S )
8 INFO
3.0 Menadžment u sportu i turizmu (123954)
Bartoluci, M.; Škorić, S.
45
(30P+15S )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Košarka
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u košarci (123725)
Matković, B.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u košarci (123745)
Matković, B.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u košarci I (123747)
Matković, B.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Nogomet
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u nogometu (123729)
Barišić, V.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u nogometu (123748)
Barišić, V.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u nogometu I. (123750)
Barišić, V.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Odbojka
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u odbojci (123731)
Marelić, N.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u odbojci (123753)
Marelić, N.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u odbojci I (123755)
Marelić, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ples
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u plesu (162554)
Oreb, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u plesu (162560)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u plesu I (162561)
Oreb, G.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Plivanje
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u plivanju (123733)
Leko, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u plivanju (123757)
Leko, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u plivanju I (123758)
Grčić-Zubčević, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Rukomet
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u rukometu (123738)
Vuleta, D.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u rukometu (123764)
Vuleta, D.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u rukometu I. (123766)
Vuleta, D.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Skijanje
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u skijanju (123739)
Matković, B.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u skijanju (123768)
Matković, B.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u skijanju I. (123769)
Matković, B.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportska gimnastika
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u sportskoj gimnastici (123741)
Živčić Marković, K.; Hraski, Ž.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u sportskoj gimnastici (123772)
Živčić Marković, K.; Hraski, Ž.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u sportskoj gimnastici I (123773)
Živčić Marković, K.; Hraski, Ž.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Tenis
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u tenisu (123743)
Barbaros Tudor, P.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u tenisu (123775)
Barbaros Tudor, P.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u tenisu I. (123778)
Barbaros Tudor, P.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ritmička gimnastika
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u ritmičkoj gimnastici (123736)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici (123760)
Furjan-Mandić, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici I (123762)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje na daski
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u jedrenju na daski (162552)
Oreb, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u jedrenju na daski (162556)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u jedrenju na daski I (162557)
Oreb, G.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Veslanje
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u veslanju (162555)
Oreb, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u veslanju (162562)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u veslanju I (162563)
Oreb, G.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
7. semestar, 4. godina
Kineziologija u edukaciji i Atletika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u atletici (123717)
Babić, V.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Hrvanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u hrvanju (123720)
Baić, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u jedrenju (123722)
Oreb, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Judo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u judu (123724)
Sertić, H.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kajakaštvo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u kajakaštvu (162553)
Oreb, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Fitnes
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Grupni fitnes programi I. (123751)
Furjan-Mandić, G.
30
(18P+12KI )
7 INFO
3.5 Mjerenje i procjenjivanje fitnesa (123749)
Marković, G.
30
(15P+15KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u kondicijskoj pripremi sporaša (123746)
Jukić, I.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Sportsko-rekreacijska medicina (123754)
Rakovac, M.
60
(50P+10KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Osnovne kineziološke transformacije
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza osnovnih kinezioloških transformacija (123744)
Horvatin, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziterapija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka I. (123756)
Ciliga, D.
60
(15P+45S )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportski menadžment
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Osnove organizacije i menadžmenta (123759)
Galetić, L.
60
(45P+15S )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Košarka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u košarci (123725)
Matković, B.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Nogomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u nogometu (123729)
Barišić, V.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Odbojka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u odbojci (123731)
Marelić, N.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ples
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u plesu (162554)
Oreb, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Plivanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u plivanju (123733)
Leko, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Rukomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u rukometu (123738)
Vuleta, D.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Skijanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u skijanju (123739)
Matković, B.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportska gimnastika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u sportskoj gimnastici (123741)
Živčić Marković, K.; Hraski, Ž.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Tenis
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u tenisu (123743)
Barbaros Tudor, P.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ritmička gimnastika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u ritmičkoj gimnastici (123736)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje na daski
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u jedrenju na daski (162552)
Oreb, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Veslanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u veslanju (162555)
Oreb, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
Kineziologija u edukaciji i Atletika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u atletici (123723)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u atletici I. (123728)
Babić, V.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Hrvanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u hrvanju (123732)
Baić, M.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u hrvanju I (123734)
Baić, M.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u jedrenju (123735)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u jedrenju I. (123737)
Oreb, G.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Judo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u judu (123740)
Sertić, H.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u judu I. (123742)
Sertić, H.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kajakaštvo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u kajakaštvu (162558)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u kajakaštvu I (162559)
Oreb, G.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Fitnes
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Metodika treninga fitnesa I. (123867)
Bradić, A.
60
(30P+30KI )
8 INFO
2.5 Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu (123883)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša (123854)
Vučetić, V.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika kondicijske pripreme I. (123860)
Jukić, I.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I (123886)
Andrijašević, M.
60
(30P+15S+15KI )
8 INFO
2.5 Programiranje u kineziološkoj rekreaciji (123890)
Andrijašević, M.
30
(30P )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Osnovne kineziološke transformacije
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza (123836)
Horvatin, M.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika I (123848)
Horvatin, M.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziterapija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka II. (123894)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
3.0 Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije (123983)
Perković, L.
30
(15P+15S )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportski menadžment
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Menadžment u sportskim organizacijama (123952)
Škorić, S.
45
(30P+15S )
8 INFO
3.0 Menadžment u sportu i turizmu (123954)
Bartoluci, M.; Škorić, S.
45
(30P+15S )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Košarka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u košarci (123745)
Matković, B.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u košarci I (123747)
Matković, B.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Nogomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u nogometu (123748)
Barišić, V.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u nogometu I. (123750)
Barišić, V.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Odbojka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u odbojci (123753)
Marelić, N.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u odbojci I (123755)
Marelić, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ples
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u plesu (162560)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u plesu I (162561)
Oreb, G.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Plivanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u plivanju (123757)
Leko, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u plivanju I (123758)
Grčić-Zubčević, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Rukomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u rukometu (123764)
Vuleta, D.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u rukometu I. (123766)
Vuleta, D.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Skijanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u skijanju (123768)
Matković, B.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u skijanju I. (123769)
Matković, B.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportska gimnastika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u sportskoj gimnastici (123772)
Živčić Marković, K.; Hraski, Ž.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u sportskoj gimnastici I (123773)
Živčić Marković, K.; Hraski, Ž.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Tenis
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u tenisu (123775)
Barbaros Tudor, P.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u tenisu I. (123778)
Barbaros Tudor, P.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ritmička gimnastika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici (123760)
Furjan-Mandić, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici I (123762)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje na daski
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u jedrenju na daski (162556)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u jedrenju na daski I (162557)
Oreb, G.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Veslanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u veslanju (162562)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u veslanju I (162563)
Oreb, G.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka metodika u srednjem školstvu (31108)
Neljak, B.
75
(30P+15S+30KI )
9 INFO
ECTS Izborni predmeti - 9. semestar
=> Izborni predmeti koji se mogu izabrati u 9. semestru
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Aerobika (31113)
Furjan-Mandić, G.
30
(15P+15KI )
9 INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (31115)
Antekolović, L.
20
(10P+10S )
9 INFO
2.0 Badminton (31116)
Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
9 INFO
2.0 Biomehanička analiza (31117)
Kasović, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Epidemiologija tjelesne aktivnosti (31119)
Rakovac, M.
30
(20P+10S )
9 INFO
2.0 Filozofija sporta (31120)
Zovko, J.
30
(20P+10S )
9 INFO
2.0 Informatička tehnologija u kineziologiji (31123)
Dizdar, D.
30
(30P )
9 INFO
2.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (31125)
Miljković, D.; Đuranović, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Motoričko učenje (31128)
Barić, R.
30
(26P+4KI )
9 INFO
2.0 Napredni engleski u kineziologiji (31129)
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
9 INFO
2.0 Neuromuskularna biomehanička dijagnostika (31130)
Medved, V.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Orijentacija i selekcija u kineziologiji (31132)
Prot, F.; Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(15P+15S )
10, 9 INFO
2.0 Prehrana sportaša (31133)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (31134)
Janković, S.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (31136)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Sinkronizirano plivanje (31139)
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
9 INFO
2.0 Skijaško trčanje (31140)
Matković, B.
30
(15P+15KI )
9 INFO
2.0 Sport, navijači i kultura mladih (31141)
Perasović, B.
30
(20P+10S )
9 INFO
2.0 Žene u sportu (31149)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Atletika
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Atletika
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u atletici (7. - 10. semestar) (31285)
Babić, V.; Milanović, D.; Antekolović, L.; Harasin, D.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u atletici (7. - 10. semestar) (31302)
Babić, V.; Milanović, D.; Antekolović, L.; Harasin, D.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Fitnes
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Fitnes
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u fitnesu ( 7. - 10. semestra ) (67415)
Marković, G.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u fitnesu ( 7. - 10. semestra ) (67417)
Marković, G.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Hrvanje
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Hrvanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u hrvanju (7. - 10. semestar) (31297)
Baić, M.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u hrvanju (7. - 10. semestar) (31313)
Baić, M.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Jedrenje
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Jedrenje
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u jedrenju (7. - 10. semestar) (31290)
Oreb, G.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u jedrenju (7. - 10. semestar) (31305)
Oreb, G.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Judo
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Judo
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u judu (7. - 10. semestar) (31298)
Sertić, H.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u judu (7. - 10. semestar) (31314)
Sertić, H.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kajak-kanua
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kajak-kanua
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u kajak-kanu (7. - 10. semestar) (133653)
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u kajak-kanu (7. - 10. semestar) (133654)
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziološka rekreacija
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziološka rekreacija
Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme (7. - 10. semestar) (31351)
Andrijašević, M.
75
(45P+15S+15KI )
9 INFO
5.0 Metodika kineziološke rekreacije u turizmu II (7. - 10. semestar) (118659)
Trkulja-Petković, D.
50
(35P+15S )
9 INFO
3.0 Programiranje u kineziološkoj rekreaciji (7.-10. semestar ) (67409)
Andrijašević, M.
30
(30P )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziterapija
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziterapija
Semestralno opterećenje Sem INFO
12.5 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka (7. - 10. semestar) (31363)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
150
(70P+40S+40KI )
9 INFO
2.5 Prilagođena tjelesna aktivnost (7. - 10. semestar) (31364)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kondicijska priprema sportaša
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kondicijska priprema sportaša
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga kondicijske pripreme sportaša ( 7.-10. semestra ) (67404)
Jukić, I.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga kondicijske pripreme sportaša ( 7.-10. semestar ) (67406)
Jukić, I.; Milanović, D.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Košarka
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Košarka
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u košarci (7. - 10. semestar) (31292)
Matković, B.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u košarci (7. - 10. semestar) (31307)
Matković, B.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Nogomet
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Nogomet
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u nogometu ( 7.-10. semestar ) (67393)
Barišić, V.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u nogometu (7. - 10. semestar) (31308)
Barišić, V.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Odbojka
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Odbojka
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u odbojci (7. - 10. semestar) (31294)
Marelić, N.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u odbojci (7. - 10. semestar) (31309)
Marelić, N.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Osnovne kineziološke transformacij
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Osnovne kineziološke transformacije
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga osnovnih kinezioloških transformacija (7. - 10. semestar) (31335)
Horvatin, M.
120
(60P+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga osnovnih kinezioloških transformacija ( 7.-10. semestar ) (87217)
Horvatin, M.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Plivanje
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Plivanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u plivanju (7. - 10. semestar) (31286)
Leko, G.; Grčić-Zubčević, N.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u plivanju (7. - 10. semestar) (31303)
Leko, G.; Grčić-Zubčević, N.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Rukomet
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Rukomet
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u rukometu (7. - 10. semestar) (31301)
Vuleta, D.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u rukometu (7. - 10. semestar) (31310)
Vuleta, D.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Skijanje
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Skijanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u alpskom skijanju (7. - 10. semestar) (31291)
Matković, B.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u alpskom skijanju (7. - 10. semestar) (31306)
Matković, B.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Sportska gimnastika
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Sportska gimnastika
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u sportskj gimnastici (7. - 10. semestar) (31300)
Živčić Marković, K.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u sportskoj gimnastici (7. - 10. semestar) (31316)
Hraski, Ž.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Sportski menedžment
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Sportski menedžment
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Menadžment u sportu i turizmu II (7. - 10. semestar) (97276)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
20
(10P+10S )
9 INFO
6.0 Poduzetništvo u sportu i sportskim organizacijama (7. - 10. semestar) (31357)
Bartoluci, M.; Škorić, S.
60
(45P+15S )
9 INFO
6.0 Sportski marketing (7. - 10. semestar) (31358)
Pavičić, J.
60
(45P+15S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Tenis
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Tenis
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u tenisu (7.-10. semestar ) (67403)
Barbaros Tudor, P.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u tenisu (7. - 10. semestar) (31312)
Neljak, B.
60
(30P+30S )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Diplomski rad (67420)
20
(20S )
10 INFO
3.0 Kineziološka metodika u visokom obrazovanju (31109)
Neljak, B.
30
(15P+15KI )
10 INFO
ECTS Izborni predmeti - 10. semestar
=> Izborni predmeti koji se mogu izabrati u 10. semestru
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Elementarne igre (31118)
Horvatin, M.
30
(10P+20KI )
10 INFO
2.0 Fiziologija sporta u ekstremnim uvjetima (31121) *
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Gerontokineziologija (31122)
Kasović, M.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Jedrenje na dasci (31124)
Oreb, G.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Kineski jezik u kineziologiji (139691)
Petrinović, L.
30
(15P+15SJ )
10 INFO
2.0 Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša (31126)
Jukić, I.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (31127)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Orijentacija i selekcija u kineziologiji (31132)
Prot, F.; Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(15P+15S )
10, 9 INFO
2.0 Osnove golfa (139686)
Živčić Marković, K.
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Ronjenje na dah (31138)
Grčić-Zubčević, N.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Sport osoba s invaliditetom (31224)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15PK )
10 INFO
2.0 Sport u europskim državama (31225)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Stavovi prema kineziološkim aktivnostima (31226)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Stolni tenis (31145)
Juričević, M.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Streljaštvo (31146)
Sertić, H.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Tenis (31147)
Barbaros Tudor, P.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Wellness (31148)
Andrijašević, M.
30
(30P )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Atletika
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Atletika
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u atletici (7. - 10. semestar) (31317)
Milanović, D.; Babić, V.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Fitnes
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Fitnes
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u fitnesu ( 7.-10. semestar ) (67419)
Marković, G.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Hrvanje
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Hrvanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u hrvanju (7. - 10. semestar) (31328)
Baić, M.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA - Jerenje
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA - Jedrenje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u jedrenju (7. - 10. semestar) (31320)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Judo
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Judo
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u judu (7. - 10. semestar) (31329)
Sertić, H.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Kajak-kanua
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Kajak-kanua
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u kajak-kanu (7. - 10. semestar) (133655)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziološka rekreacija
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziološka rekreacija
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Turizam i sport (7. - 10. semestar) (31354)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziterapija
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziterapija
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Neurologija (31365)
Zavoreo, I.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Kondicijska priprema sportaša
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Kondicijska priprema sportaša
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u kondicijskoj pripremi (7. - 10. semestar) (31343)
Jukić, I.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA - Košarka
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA - Košarka
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u košarci (7. - 10. semestar) (31322)
Matković, B.
60
(30P+30S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Nogomet
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Nogomet
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u nogometu (7. - 10. semestar) (31323)
Barišić, V.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Odbojka
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Odbojka
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u odbojci (7. - 10. semestar) (31324)
Marelić, N.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10 . semestra IZBORNOG MODULA - Osnovne kineziološke transformac
=> Odabir predmeta 10 . semestra IZBORNOG MODULA - Osnovne kineziološke transformacije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u osnovnim kineziološkim transformacijama (7. - 10. semestar) (31338)
Horvatin, M.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Plivanje
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Plivanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u plivanju (7. - 10. semestar) (31318)
Leko, G.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Rukomet
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Rukomet
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u rukomet (7. - 10. semestar) (31325)
Vuleta, D.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA - Skijanje
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA - Skijanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u alpskom skijanju (7. - 10. semestar) (31321)
Matković, B.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Sportska gimnastika
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Sportska gimnastika
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u sportskoj gimnastici (7. - 10. semestar) (31331)
Živčić Marković, K.
60
(30P+30S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA - Sportski menedžment
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA - Sportski menedžment
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Komunikacija u sportskom menadžmentu (7. - 10. semestar) (31359)
Omrčen, D.
60
(25P+35PK )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Tenis
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Tenis
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u tenisu (7. - 10. semestar) (31327)
Neljak, B.
30
(15P+15S )
10 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka metodika u srednjem školstvu (31108)
Neljak, B.
75
(30P+15S+30KI )
9 INFO
ECTS Izborni predmeti - 9. semestar
=> Izborni predmeti koji se mogu izabrati u 9. semestru
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Aerobika (31113)
Furjan-Mandić, G.
30
(15P+15KI )
9 INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (31115)
Antekolović, L.
20
(10P+10S )
9 INFO
2.0 Badminton (31116)
Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
9 INFO
2.0 Biomehanička analiza (31117)
Kasović, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Epidemiologija tjelesne aktivnosti (31119)
Rakovac, M.
30
(20P+10S )
9 INFO
2.0 Filozofija sporta (31120)
Zovko, J.
30
(20P+10S )
9 INFO
2.0 Informatička tehnologija u kineziologiji (31123)
Dizdar, D.
30
(30P )
9 INFO
2.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (31125)
Miljković, D.; Đuranović, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Motoričko učenje (31128)
Barić, R.
30
(26P+4KI )
9 INFO
2.0 Napredni engleski u kineziologiji (31129)
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
9 INFO
2.0 Neuromuskularna biomehanička dijagnostika (31130)
Medved, V.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Orijentacija i selekcija u kineziologiji (31132)
Prot, F.; Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(15P+15S )
10, 9 INFO
2.0 Prehrana sportaša (31133)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (31134)
Janković, S.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (31136)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Sinkronizirano plivanje (31139)
Grčić-Zubčević, N.
30
(18P+12KI )
9 INFO
2.0 Skijaško trčanje (31140)
Matković, B.
30
(15P+15KI )
9 INFO
2.0 Sport, navijači i kultura mladih (31141)
Perasović, B.
30
(20P+10S )
9 INFO
2.0 Žene u sportu (31149)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Atletika
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Atletika
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u atletici (7. - 10. semestar) (31285)
Babić, V.; Milanović, D.; Antekolović, L.; Harasin, D.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u atletici (7. - 10. semestar) (31302)
Babić, V.; Milanović, D.; Antekolović, L.; Harasin, D.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Fitnes
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Fitnes
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u fitnesu ( 7. - 10. semestra ) (67415)
Marković, G.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u fitnesu ( 7. - 10. semestra ) (67417)
Marković, G.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Hrvanje
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Hrvanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u hrvanju (7. - 10. semestar) (31297)
Baić, M.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u hrvanju (7. - 10. semestar) (31313)
Baić, M.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Jedrenje
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Jedrenje
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u jedrenju (7. - 10. semestar) (31290)
Oreb, G.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u jedrenju (7. - 10. semestar) (31305)
Oreb, G.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Judo
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Judo
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u judu (7. - 10. semestar) (31298)
Sertić, H.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u judu (7. - 10. semestar) (31314)
Sertić, H.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kajak-kanua
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kajak-kanua
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u kajak-kanu (7. - 10. semestar) (133653)
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u kajak-kanu (7. - 10. semestar) (133654)
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziološka rekreacija
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziološka rekreacija
Semestralno opterećenje Sem INFO
7.5 Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme (7. - 10. semestar) (31351)
Andrijašević, M.
75
(45P+15S+15KI )
9 INFO
5.0 Metodika kineziološke rekreacije u turizmu II (7. - 10. semestar) (118659)
Trkulja-Petković, D.
50
(35P+15S )
9 INFO
3.0 Programiranje u kineziološkoj rekreaciji (7.-10. semestar ) (67409)
Andrijašević, M.
30
(30P )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziterapija
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kineziterapija
Semestralno opterećenje Sem INFO
12.5 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka (7. - 10. semestar) (31363)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
150
(70P+40S+40KI )
9 INFO
2.5 Prilagođena tjelesna aktivnost (7. - 10. semestar) (31364)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kondicijska priprema sportaša
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Kondicijska priprema sportaša
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga kondicijske pripreme sportaša ( 7.-10. semestra ) (67404)
Jukić, I.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga kondicijske pripreme sportaša ( 7.-10. semestar ) (67406)
Jukić, I.; Milanović, D.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Košarka
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Košarka
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u košarci (7. - 10. semestar) (31292)
Matković, B.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u košarci (7. - 10. semestar) (31307)
Matković, B.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Nogomet
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Nogomet
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u nogometu ( 7.-10. semestar ) (67393)
Barišić, V.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u nogometu (7. - 10. semestar) (31308)
Barišić, V.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Odbojka
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Odbojka
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u odbojci (7. - 10. semestar) (31294)
Marelić, N.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u odbojci (7. - 10. semestar) (31309)
Marelić, N.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Osnovne kineziološke transformacij
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Osnovne kineziološke transformacije
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga osnovnih kinezioloških transformacija (7. - 10. semestar) (31335)
Horvatin, M.
120
(60P+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga osnovnih kinezioloških transformacija ( 7.-10. semestar ) (87217)
Horvatin, M.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Plivanje
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Plivanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u plivanju (7. - 10. semestar) (31286)
Leko, G.; Grčić-Zubčević, N.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u plivanju (7. - 10. semestar) (31303)
Leko, G.; Grčić-Zubčević, N.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Rukomet
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Rukomet
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u rukometu (7. - 10. semestar) (31301)
Vuleta, D.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u rukometu (7. - 10. semestar) (31310)
Vuleta, D.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Skijanje
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Skijanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u alpskom skijanju (7. - 10. semestar) (31291)
Matković, B.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u alpskom skijanju (7. - 10. semestar) (31306)
Matković, B.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Sportska gimnastika
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Sportska gimnastika
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u sportskj gimnastici (7. - 10. semestar) (31300)
Živčić Marković, K.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u sportskoj gimnastici (7. - 10. semestar) (31316)
Hraski, Ž.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Sportski menedžment
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA - Sportski menedžment
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Menadžment u sportu i turizmu II (7. - 10. semestar) (97276)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
20
(10P+10S )
9 INFO
6.0 Poduzetništvo u sportu i sportskim organizacijama (7. - 10. semestar) (31357)
Bartoluci, M.; Škorić, S.
60
(45P+15S )
9 INFO
6.0 Sportski marketing (7. - 10. semestar) (31358)
Pavičić, J.
60
(45P+15S )
9 INFO
ECTS Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Tenis
=> Odabir predmeta 9. semestra IZBORNOG MODULA -Tenis
Semestralno opterećenje Sem INFO
11.0 Metodika treninga u tenisu (7.-10. semestar ) (67403)
Barbaros Tudor, P.
120
(30P+30S+60KI )
9 INFO
6.0 Programiranje treninga u tenisu (7. - 10. semestar) (31312)
Neljak, B.
60
(30P+30S )
9 INFO
<
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Diplomski rad (67420)
20
(20S )
10 INFO
3.0 Kineziološka metodika u visokom obrazovanju (31109)
Neljak, B.
30
(15P+15KI )
10 INFO
ECTS Izborni predmeti - 10. semestar
=> Izborni predmeti koji se mogu izabrati u 10. semestru
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Elementarne igre (31118)
Horvatin, M.
30
(10P+20KI )
10 INFO
2.0 Fiziologija sporta u ekstremnim uvjetima (31121) *
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Gerontokineziologija (31122)
Kasović, M.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Jedrenje na dasci (31124)
Oreb, G.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Kineski jezik u kineziologiji (139691)
Petrinović, L.
30
(15P+15SJ )
10 INFO
2.0 Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša (31126)
Jukić, I.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (31127)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Orijentacija i selekcija u kineziologiji (31132)
Prot, F.; Sporiš, G.; Vučetić, V.
30
(15P+15S )
10, 9 INFO
2.0 Osnove golfa (139686)
Živčić Marković, K.
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Ronjenje na dah (31138)
Grčić-Zubčević, N.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Sport osoba s invaliditetom (31224)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15PK )
10 INFO
2.0 Sport u europskim državama (31225)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Stavovi prema kineziološkim aktivnostima (31226)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Stolni tenis (31145)
Juričević, M.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Streljaštvo (31146)
Sertić, H.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Tenis (31147)
Barbaros Tudor, P.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Wellness (31148)
Andrijašević, M.
30
(30P )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Atletika
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Atletika
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u atletici (7. - 10. semestar) (31317)
Milanović, D.; Babić, V.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Fitnes
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Fitnes
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u fitnesu ( 7.-10. semestar ) (67419)
Marković, G.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Hrvanje
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Hrvanje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u hrvanju (7. - 10. semestar) (31328)
Baić, M.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA - Jerenje
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA - Jedrenje
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u jedrenju (7. - 10. semestar) (31320)
Oreb, G.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Judo
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Judo
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u judu (7. - 10. semestar) (31329)
Sertić, H.
30
(15P+15S )
10 INFO
ECTS Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Kajak-kanua
=> Odabir predmeta 10. semestra IZBORNOG MODULA -Kajak-kanua
Semestralno opterećenje Sem INFO