Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Student doktorskog studija kineziologije MARIJO MOŽNIK obranio je dana 20. lipnja 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu, doktorski rad pod naslovom  Kinematička uvjetovanost izvedbe saskoka s preče dvostrukog pruženog salta natrag s rotacijama oko uzdužne osi pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada  u sastavu: dr.sc. Željko Hraski, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik; dr.sc. Ivan Ćuk, redoviti profesor Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, član; dr.sc. Ljubomir Antekolović, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, član.

Mentor rada bio je dr.sc. Tomislav Krističević, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Čestitamo! Slika 1 Slika 2 Slika 3

Studentica doktorskog studija kineziologije Mirela Vučković, mag.fizioterapije., javno će dana 9. srpnja 2018., s početkom u 11,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom TJELESNA AKTIVNOST KAO MEDIJATOR UTJECAJA NA KVALITETU ŽIVOTA I FUNKCIONALNI OPORAVAK PACIJENTA NAKON ARTROPLASTIKE KUKA MINIMALNO INVAZIVNIM PRISTUPOM ILI KLASIČNIM PRISTUPOM. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti.

Student doktorskog studija kineziologije LUKA LEŠKO obranio je dana 14. lipnja 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu, doktorski rad pod naslovom  POVEZANOST RAZINE TJELESNE AKTIVNOSTI SA SEKSUALNIM ZDRAVLJEM I ZADOVOLJSTVOM TJELESNIM IZGLEDOM pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada  u sastavu: dr.sc.  Danijel Jurakić, docent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik; dr.sc. Aleksandar Štulhofer, redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, član; dr.sc. Drena Trkulja-Petković, docentica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, članica.

Mentor rada bila je dr.sc. Renata Barić, izvanredna profesorica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Čestitamo! Slika 1

Student doktorskog studija kineziologije IVAN KVESIĆ obranio je dana 13. lipnja 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu, doktorski rad pod naslovom  PROSPEKTIVNA ANALIZA POVEZANOSTI BAVLJENJA SPORTOM S KONZUMIRANJEM CIGARETA, ALKOHOLA I DROGA U ADOLESCENATA pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada  u sastavu: dr.sc. Branka Matković, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednica; dr.sc. Sanja Ćurković, docentica Agronomskog fakulteta u Zagrebu, članica i dr.sc. Marjeta Mišigoj-Duraković, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, članica

Mentor rada bila je dr.sc. Nataša Zenić Sekulić, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Čestitamo! Slika 1 Slika 2

Lidija Bojić-Ćaćić obranila doktorski...

Studentica doktorskog studija kineziologije Lidija Bojić-Ćaćić obranila je dana 6. lipnja 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu, doktorski rad pod naslovom  ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA ODABRANIH RUKOMETAŠICA RAZLIČITE DOBI pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada  u sastavu: dr.sc. Marjeta Mišigoj-Duraković, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednica; dr.sc. Dražan Dizdar,  redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, član i dr.sc. Marko Šibila, redoviti profesor Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, član. Mentori rada bili su prof.dr.sc. Dinko Vuleta i prof. emeritus dr.sc. Dragan Milanović. Čestitamo! Slika

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada IVANE KLARIČIĆ, prof., pod naslovom POVEZANOST POKAZATELJA SITUACIJSKE USPJEŠNOSTI S REZULTATOM U SETOVIMA ODIGRANIM PREMA SLUŽBENIM I EKSPERIMENTALNIM ODBOJKAŠKIM PRAVILIMA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada SAŠE BAŠĆEVANA, prof., pod naslovom UTJECAJ HIPEREKSTENDIRANOGA KOLJENOGA ZGLOBA NA REZULTATE IZOKINETIČKOGA  TESTIRANJA MIŠIĆA NATKOLJENICE. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada IVANA DUJIĆA. prof., pod naslovom PROCJENA FUNKCIONALNE UČINKOVITOSTI NOGOMETAŠA NA TEMELJU LABORATORIJSKIH I TERENSKIH TESTOVA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Instalacija programskog paketa...

Poštovane studentice / Poštovani studenti,

Želimo Vas obavijestiti da smo Vam omogućili samostalnu instalaciju programskog paketa Statistica.

Upute i ostale informacije možete pronaći na sljedećem linku: Upute za instalaciju programskog paketa Statistica.

 

 

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr.sc. IVANE KAĆANSKI, pod naslovom Razlike učinaka izoliranog kineziterapijskog programa i kombinacije s ekstrakorporalnim udarnim valom na funkcijsku sposobnost odbojkašica sa sindromom sraza ramenog zgloba. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada IVANA KVESIĆA, mag.cin., pod naslovom PROSPEKTIVNA ANALIZA POVEZANOSTI BAVLJENJA SPORTOM S KONZUMIRANJEM CIGARETA, ALKOHOLA I DROGA U ADOLESCENATA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada LUKE LEŠKA, mag.cin., pod naslovom POVEZANOST RAZINE TJELESNE AKTIVNOSTI SA SEKSUALNIM ZDRAVLJEM I ZADOVOLJSTVOM TJELESNIM IZGLEDOM . U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 19. travnja 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr.sc. LIDIJE BOJIĆ-ĆAĆIĆ, pod naslovom ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA ODABRANIH RUKOMETAŠICA RAZLIČITE DOBI. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Dana 03. ožujka 2018. godine na Kineziološkom fakultetu održan je prvi Dan doktorata. Navedeno događanje organizirano je od strane Kineziološkog fakulteta kao nositelja doktorskoga studija iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija, a u suradnji s Institut für Sportwissenschaft, Universität Wien.

Predavanje  na temu: The role of genetics and epigenetics in preserving muscle mass and function održala je Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Wessner iz Beča.

Na Danu doktorata nazočilo je 77 studenata doktorskog studija. 36 studenata treće godine studija održalo je poster prezentacije svojih istraživanja te su odgovarali na upite nazočnih studenata, članova Odbora za doktorski studij te mentora i nastavnika.

Ovaj je događaj organiziran s ciljem da ga studenti iskoriste za neformalno druženje, diskusiju i uspostavljanje novih kontakata. Slika 1 Slika 2 Slika 3 Slika 4 Slika 5 Slika 6   Slika 7

Na raspisani natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2017./18. god. prijavilo se ukupno 58 pristupnika. Na intervju je pristupilo 54 kandidata te je temeljem predane dokumentacije, obavljenog intervjua i kriterija izvrsnosti propisanih u natječaju izrađena rang lista pristupnika za upis na studij. Odbor za doktorski studij je prihvatio je rang listu kandidata. 

Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta, putem urudžbenog zapisnika Fakulteta soba br. 12, naslovljeno na Odbor doktorskog studija. Sve pristigle žalbe biti će riješene najkasnije u roku od 5 dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2017./18. god. (1. - 50. mjesta rang liste) dobit će detaljniji dopis o upisu u prvu godinu studija u prvom tjednu rujna o.g. (upisi će biti vršeni u listopadu 2017).

U slučaju da se neki od kandidata koji su stekli pravo upisa na studij ne upiše na studij u zadanom roku, izvršit će se upis kandidata sukladno pomicanju liste i/ili sukladno odluci Odbora za doktorski studij. Pristupnici će o tome biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.

Rang lista za upis na doktorski studij

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis pristupnika na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DOKTORA ZNANOSTI  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2017./2018. godini. Detaljnije možete pronaći ovdje.