Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Student doktorskog studija kineziologije Marin Dadić, mag.cin.  javno će dana 22. veljače 2018., s početkom u 18,00 sati, braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UČINCI DODATNOG TRENINGA PLIOMETRIJE NA POKAZATELJE KONDICIJSKE PRIPREMLJENOSTI I TRENAŽNOG OPTEREĆENJA KOD NOGOMETAŠA. Detaljnije možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.

Kineziološki fakultet kao nositelj doktorskoga studija iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija u suradnji s Institut für Sportwissenschaft, Universität Wien organizira "Dan doktorata" (PhD Day) 2018. dana 03.03.2018. godine. 

Dan doktorata -zamišljen je kao otvoreni skup na kojemu doktorandi javno prezentiraju svoje istraživačke rezultate. Uz uvodnu riječ voditeljice doktorskoga studija prof. dr. sc. Lane Ružić i gostiju, program skupa uključivat će i uvodna  predavanja pozvanih predavača, prezentaciju postera doktoranada, neformalno druženje, diskusiju i nadamo se uspostavljanju novih kontakata između svih sudionika doktorskog studija više generacija.  

Studenti koji su doktorski studij upisali ak. 2015./16. održat će u okviru poster sekcije prezentaciju projekata doktorskih radova (bez obzira na fazu u kojoj se nalazi istraživanje što znači ili projekt rada ili već i preliminarne rezultate dijela ili cijelog doktorata).  Program Dana doktorata.    

Studentica doktorskog studija kineziologije Zvjezdana Podunavac, mag.cin.  javno će dana 19. veljače 2018., s početkom u 10,30 sati, braniti projekt doktorskog rada pod naslovom PROMJENE ANTROPOLOŠKOG STATUSA, RAZINE TJELESNE AKTIVNOSTI I MOTIVACIJE ZA VJEŽBANJEM UČENIKA I UČENICA OSNOVNIH KVARNERSKIH ŠKOLA POD UTJECAJEM EKPERIMENTALNOG PROGRAMA NA NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE. Detaljnije možete pronaći u priloženoj obavijesti.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 21. prosinca  2017. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr.sc. DAJANE JAŠIĆ, pod naslovom POVEZANOST LABORATORIJSKIH I TERENSKIH TESTOVA S UDALJENOSTIMA PRIJEĐENIM RAZLIČITIM INTENZITETOM TIJEKOM UTAKMICA NOGOMETAŠICA JUNIORKI. U prilogu možete pronaći  odluku i sažetak rada.  

Na raspisani natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2017./18. god. prijavilo se ukupno 58 pristupnika. Na intervju je pristupilo 54 kandidata te je temeljem predane dokumentacije, obavljenog intervjua i kriterija izvrsnosti propisanih u natječaju izrađena rang lista pristupnika za upis na studij. Odbor za doktorski studij je prihvatio je rang listu kandidata. 

Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta, putem urudžbenog zapisnika Fakulteta soba br. 12, naslovljeno na Odbor doktorskog studija. Sve pristigle žalbe biti će riješene najkasnije u roku od 5 dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2017./18. god. (1. - 50. mjesta rang liste) dobit će detaljniji dopis o upisu u prvu godinu studija u prvom tjednu rujna o.g. (upisi će biti vršeni u listopadu 2017).

U slučaju da se neki od kandidata koji su stekli pravo upisa na studij ne upiše na studij u zadanom roku, izvršit će se upis kandidata sukladno pomicanju liste i/ili sukladno odluci Odbora za doktorski studij. Pristupnici će o tome biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.

Rang lista za upis na doktorski studij

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis pristupnika na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DOKTORA ZNANOSTI  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2017./2018. godini. Detaljnije možete pronaći ovdje.