Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Studentica doktorskog studija kineziologije GORDANA BJELIĆ obranila je dana 12. PROSINCA 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu, doktorski rad pod naslovom CJELOKUPNO ŽIVOTNO ZADOVOLJSTVO VRHUNSKIH SPORTAŠA pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada  u sastavu:  dr.sc. Damir Knjaz, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik; dr.sc. Vesna Babić, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, član; dr.sc. Benjamin Perasović, znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, član

Mentor rada bila je prof.dr.sc. Ksenija Bosnar, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u  Zagrebu. Čestitamo!

Studentica doktorskog studija kineziologije DANIJELA VUJČIĆ obranila je dana 12. PROSINCA 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu, doktorski rad pod naslovom RAZLIKE IZMEĐU STUDENTICA I STUDENATA U JEDRILIČARSKOJ USPJEŠNOSTI I STAVOVIMA PREMA JEDRENJU pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada  u sastavu: dr.sc. Branka Matković, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednica; dr.sc. Ksenija Bosnar, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, članica; dr.sc. Nenad Marelić, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, član; dr.sc. Nikola Rausavljević, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu, član; dr.sc. Dražan Dizdar, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu,  član

Mentor rada bio je prof.dr.sc. Goran Oreb, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u  Zagrebu. Čestitamo!

Student doktorskog studija kineziologije MARIO LOVRIĆ obranio je dana 11. PROSINCA 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu, doktorski rad pod naslovom VRJEDNOVANJE I USPOREDBA USPJEŠNOSTI RAZLIČITIH PROGRAMA PODUKE DJECE NEPLIVAČA pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada  u sastavu: dr.sc. Nenad Marelić, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik; dr.sc. Ivan Prskalo,  redoviti profesor Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, član; dr.sc. Klara Šiljeg, docentica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, članica  

Mentor rada bio je prof.dr.sc. Goran leko, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u  Zagrebu. Čestitamo!

Nastava obveznih predmeta smjerova B doktorskog studija kineziologije započinje 9. prosinca 2018. Na poveznici možete pronaći precizan raspored; izborni 1, izborni 2.

Student doktorskog studija kineziologije SANDRO VENIER, mag.cin., javno će dana 18. prosinca 2018., s početkom u 10,45 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom AKUTNI UČINAK SUPLEMENTACIJE KOFEINOM IZ RAZLIČITIH IZVORA NA MIŠIĆNU JAKOST I SNAGU.  Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt

Student doktorskog studija kineziologije FILIP SABOL, mag.cin., javno će dana 18. prosinca 2018., s početkom u 10,00 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom AKUTNI UČINAK TRI RAZLIČITE DOZE KOFEINA NA JAKOST, SNAGU I MIŠIĆNU IZDRŽLJIVOST.  Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt.

Student doktorskog studija kineziologije LOVRO ŠTEFAN obranio je dana 7. studenoga 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu, doktorski rad pod naslovom  PATTERNS OF PHYSICAL ACTIVITY DURING SECONDARY SCHOOL (OBRASCI TJELESNE AKTIVNOSTI TIJEKOM SREDNJE ŠKOLE) pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada  u sastavu: dr.sc. Marjeta Mišigoj-Duraković, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednica; dr.sc. Gregor Starc, docent Fakultete za šport u Ljubljani, član i dr.sc. Sanja Šalaj, docentica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, članica

Mentor rada bio je doc.dr.sc. Maroje Sorić, docent Kineziološkog fakulteta u  Zagrebu. Čestitamo!

Instalacija programskog paketa...

Poštovane studentice / Poštovani studenti,

Želimo Vas obavijestiti da smo Vam omogućili samostalnu instalaciju programskog paketa Statistica.

Upute i ostale informacije možete pronaći na sljedećem linku: Upute za instalaciju programskog paketa Statistica.

 

 

Na raspisani natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2017./18. god. prijavilo se ukupno 58 pristupnika. Na intervju je pristupilo 54 kandidata te je temeljem predane dokumentacije, obavljenog intervjua i kriterija izvrsnosti propisanih u natječaju izrađena rang lista pristupnika za upis na studij. Odbor za doktorski studij je prihvatio je rang listu kandidata. 

Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta, putem urudžbenog zapisnika Fakulteta soba br. 12, naslovljeno na Odbor doktorskog studija. Sve pristigle žalbe biti će riješene najkasnije u roku od 5 dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2017./18. god. (1. - 50. mjesta rang liste) dobit će detaljniji dopis o upisu u prvu godinu studija u prvom tjednu rujna o.g. (upisi će biti vršeni u listopadu 2017).

U slučaju da se neki od kandidata koji su stekli pravo upisa na studij ne upiše na studij u zadanom roku, izvršit će se upis kandidata sukladno pomicanju liste i/ili sukladno odluci Odbora za doktorski studij. Pristupnici će o tome biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.

Rang lista za upis na doktorski studij

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis pristupnika na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DOKTORA ZNANOSTI  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2017./2018. godini. Detaljnije možete pronaći ovdje.