Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

TERMINI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA
Obavijesti

Studenti koji namjeravaju diplomirati do kraja ove akademske godine, do 30. 9. 2020. godine obvezni su najkasnije u ponedjeljak 31. kolovoza 2020. godine svojim mentorima na mail poslati finalnu varijantu svog diplomskog rada i izvješće o provjeri autentičnosti istog (upute su na http://kif.hr/studiji/sveucilisni_studiji/diplomski_rad), kako bi ih mentori na vrijeme stigli poslati u Studentsku referadu u daljnju proceduru

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je financiralo licencije za softvere za provjeru autentičnosti za javne visokoškolske ustanove u sustavu znanosti i obrazovanja, a Srce je provelo proces nabave te koordinira distribuciju licencija i korištenje softvera.

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljena su dva softvera za provjeru autentičnosti: Turnitin i PlagScan. Kineziološki fakultet se opredijelio za PlagScan, njemački softver za provjeru autentičnosti radova.

Možete pristupiti softveru ovdje. Za pristup softveru, potrebno se ulogirati s AAI korisničkim identitetom.

Detaljnije upute koje je izradilo Srce, dostupne su ovdje

Skraćene verzije uputa dostupne su ovdje - za studente, i ovdje - za profesore, a sve je dostupno i pod ''Korisni linkovi''na lijevoj strani ove internet stranice. 

Diplomski Rad