UVODNO PREDAVANJE za studente 1....

Poštovane kolegice i poštovani kolege studenti,

UVODNO PREDAVANJE za redovite studente 1. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kineziologije i redovite studente 1. godine preddiplomskog stručnog studija Izobrazbe trenera, održat će se u Velikom amfiteatru (A1) Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u petak 30. rujna 2022. godine prema sljedećem RASPOREDU:

  • u 8.00 sati za studente sveučilišnog studija Kineziologije s početnim slovima prezimena od A do J;
  • u 8.50 sati za studente sveučilišnog studija Kineziologije s početnim slovima prezimena od K do R;
  • u 9.45 sati za studente sveučilišnog studija Kineziologije s početnim slovima prezimena od S do Ž i za sve redovite studente 1. godine stručnog studija Izobrazbe trenera.

NASTAVA za redovite studente viših godina studija započet će od ponedjeljka 3. listopada 2022. godine prema rasporedu koji će biti objavljen na naslovnici Fakulteta tijekom sljedećeg tjedna.

Popis obavijesti