Informacije o studiju

Preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera traje tri studijske godine (šest semestara), a moguće je izabrati i upisati 42 studijska smjera. Završetkom ovog studija polaznici stječu 180 ECTS bodova i odgovarajuci naziv - stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) trenerske struke uz navođenje naziva smjera. Stručni prvostupnici su kompetentni obavljati sve temeljne stručne poslove u sportu, a s obzirom na velik broj klubova i fitnes centara koji zahtijevaju trenere s odgovarajućom stručnom spremom, tržište rada izrazito je otvoreno za osobe s ovim završenim studijem. Studijski program izrađen je 2014. godine te je službeno izmijenjen i dopunjen 2016. te 2018. godine kada je prilagođen Zakonu o sportu, preporukama reakreditatora, potrebama tržišta rada i interesima polaznika.