Informacije o studiju

Izobrazba trenera, stručni prijediplomski studij traje tri studijske godine (šest semestara), a moguće je izabrati i upisati 42 studijska smjera. Završetkom ovog studija polaznici stječu 180 ECTS bodova i odgovarajući naziv - stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) trenerske struke uz navođenje naziva smjera. Stručni prvostupnici stječu kompetenciju za rad u izabranom sportu, sportskoj rekreaciji, fitnesu ili kondicijskoj pripremi. Studijski program izrađen je 2014. godine te je službeno izmijenjen i dopunjen 2016. te 2018. godine kada je prilagođen Zakonu o sportu, preporukama reakreditatora, potrebama tržišta rada i interesima polaznika. Nakon završetka ove razine stručnog studija studentima se otvara mogućnost upisa na drugu razinu visokoškolske izobrazbe upisom na Izobrazba trenera, stručni diplomski stručni studij.