Obavijesti

Svi studenti: Kineziologije, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, Izobrazbe trenera, preddiplomskog stručnog studija (redoviti i izvanredni) i Izobrazbe trenera, specijalističkog diplomskog stručnog studija(izvanredni) obvezni su:
1.    uplatiti naknadu za troškove upisa,
2.    uplatiti participaciju školarine (za studente kod kojih postoji obveza plaćanja participacije školarine),
3.    potpisati ugovor o plaćanju participacije školarine u akademskoj 2021./2022. godini (za studente kod kojih postoji obveza plaćanja participacije školarine) i dostaviti bjanko zadužnicu (ukoliko zadužnica nije dostavljena ranijih godina).

Sve navedene aktivnosti potrebno je izvršiti zaključno s 29.10.2021. kako bi se upis u akademsku 2021./2022. godinu smatrao ispunjen u cijelosti.

Studenti koji ne izvrše sve navedene obveze u akademskoj 2021./2022. godini gube status studenta i iz ISVU im se briše upis izvršen preko studomata. 
  
Za sve informacije i upite vezano uz upise možete se javiti u Studentsku referadu zamolbom na e-mail upisi.studenti@kif.hr

Ovim putem obavještavamo  vas da je Ministarstvo turizma i sporta objavilo je natječaj za poticanje školovanja bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša. Rok za prijavu je 4. studenog 2021. godine. Tekst natječaja možete vidjeti OVDJE.

Poštovani studenti, 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaje za dodjelu državnih stipendija: 

- Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Mrežna stranica: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4603

Rok za prijavu: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati

 - Natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Mrežna stranica: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/4604

Rok za prijavu: 3. studenoga 2021. do 12.00 sati

Ovim putem obavještavamo vas da se rok za prijavu za upis na specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera produžava do 2. studenog 2021. godine koji je ujedno i zadnji dan za slanje istih preporučeno poštom.

Nakon navedenog roka svi kandidati koji su do sada predali svoje prijave biti će, putem internetske stranice i putem e-maila koji su naveli na prijavi, obavješteni o terminu upisa.