Završni ispit

Preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera završava polaganjem završnog ispita. Obrani završnog ispita student može pristupiti tek nakon što položi sve predviđene ispite i ispuni sve druge obveze iz programa studija. Sadržaj završnog ispita izvodi se i formira iz sadržaja svih predmeta programa preddiplomskog stručnog studija s posebnim naglaskom na predmete specijalnosti. Završni ispit je javan, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom za ocjenu i obranu završnog ispita.


Završni ispit - Odluke/Obrasci