Opće informacije

 

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu djeluje više od 60 godina i kroz to razdoblje vrlo uspješno obrazuje kadrove na više studijskih razina od integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija do doktorskog studija. To govori u prilog velikom iskustvu koje se osim u provođenju različitih oblika nastave utemeljenih na opsežnom znanstvenom i teorijskom radu očituje i u stalnom osuvremenjivanju studijskih planova i programa. Osim sveučilišnog i doktorskog studija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provode se i stručni studiji, i to redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera te izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera. Sve aktivnosti vezane za stručne studije odvijaju se pod ravnanjem Studijskog centra za izobrazbu trenera (SCIT).

 

Ured Studijskog Centra za Izobrazbu Trenera (SCIT)
 
 
izv. prof. dr. sc. Tomislav Đurković – predstojnik
 
 dr. sc. Marin Dadić, pred. – zamjenik predstojnika 
 
Ivana Mišetić, univ. bacc. praesc. educ. – administrativna tajnica u Uredu predstojnika