Izobrazba trenera, specijalistički diplomski stručni studij
Izobrazba trenera
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK)
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra (50)
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - (50)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
Ružić Švegl, L.
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
Matković, B.
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
Baić, M.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
Sertić, H.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704) *
Barić, R.
30
(22P+8KI)
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705) *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ)
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713) *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ)
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
Delaš, I.
30
(20P+10PK)
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
Sertić, H.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
Sertić, H.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
Zoretić, D.
30
(18P+12KI)
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
Jurakić, D.
30
(15P+15KI)
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710) *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI)
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
Škegro, D.
30
(20P+10S)
1, 3 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 3. semestra (50)
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 3. semestru - (50)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
Ružić Švegl, L.
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
Matković, B.
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
Baić, M.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
Sertić, H.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704) *
Barić, R.
30
(22P+8KI)
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705) *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ)
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713) *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ)
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
Delaš, I.
30
(20P+10PK)
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
Sertić, H.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
Sertić, H.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
Zoretić, D.
30
(18P+12KI)
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
Jurakić, D.
30
(15P+15KI)
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710) *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI)
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
Škegro, D.
30
(20P+10S)
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0 Specijalistički rad (162708)
40
(20P+20S)
4 INFO
Akrobatski rock and roll
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu I (163334)
Krističević, T.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza akrobatskog rock and rolla (163340)
Krističević, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u akrobatskom rock and rollu (163408)
Krističević, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u akrobatskom rock and rollu (163410)
Krističević, T.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u akrobatskom rock and rollu (163341)
Krističević, T.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u akrobatskom rock and rollu (163411)
Krističević, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu II (163412)
Krističević, T.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu III (162700)
Krističević, T.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi akrobatskog rock and rolla (162842)
Krističević, T.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u akrobatskom rock and rollu (162841)
Krističević, T.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu IV (162843)
Krističević, T.
75
(75KI)
4 INFO
Atletika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u atletici I (147780)
Babić, V.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza atletike (147781)
Babić, V.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u atletici (147783)
Baković, M.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u atletici (147784)
Baković, M.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u atletici (147782)
Babić, V.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u atletici (147785)
Baković, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u atletici II (147786)
Babić, V.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u atletici III (162682)
Babić, V.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi atletike (162787)
Baković, M.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u atletici (162786)
Baković, M.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u atletici IV (162788)
Babić, V.
75
(75KI)
4 INFO
Hrvanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju I (147843)
Baić, M.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza hrvanja (147844)
Baić, M.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u hrvanju (147846)
Baić, M.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u hrvanju (147847)
Baić, M.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u hrvanju (147845)
Baić, M.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u hrvanju (147848)
Baić, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju II (147849)
Baić, M.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju III (162683)
Baić, M.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi hrvanja (162790)
Baić, M.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u hrvanju (162789)
Baić, M.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju IV (162791)
Baić, M.
75
(75KI)
4 INFO
Jedrenje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju I (147850)
Prlenda, N.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza jedrenja (147851)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju (147853)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u jedrenju (147854)
Prlenda, N.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u jedrenju (147852)
Prlenda, N.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u jedrenju (147855)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju II (147856)
Prlenda, N.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju III (162684)
Prlenda, N.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi jedrenja (162793)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u jedrenju (162792)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju IV (162794)
Prlenda, N.
75
(75KI)
4 INFO
Judo
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u judu I (147857)
Sertić, H.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza juda (147858)
Sertić, H.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u judu (147860)
Sertić, H.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u judu (147861)
Sertić, H.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u judu (147859)
Sertić, H.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u judu (147862)
Sertić, H.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u judu II (147863)
Sertić, H.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u judu III (162685)
Sertić, H.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi juda (162796)
Sertić, H.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u judu (162795)
Sertić, H.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u judu IV (162797)
Sertić, H.
75
(75KI)
4 INFO
Kajakaštvo
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu I (163336)
Prlenda, N.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza kajakaštva (163420)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kajakaštvu (163422)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko - taktičke pripreme u kajakaštvu (163423)
Prlenda, N.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u kajakaštvu (163421)
Prlenda, N.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u kajakaštvu (163424)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu II (163425)
Prlenda, N.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu III (162702)
Prlenda, N.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi kajakaštva (162848)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u kajakaštvu (162847)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu IV (162849)
Prlenda, N.
75
(75KI)
4 INFO
Klizanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u klizanju I (163337)
Barić, R.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza klizanja (163426)
Barić, R.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u klizanju (163428)
Barić, R.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u klizanju (163429)
Barić, R.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u klizanju (163427)
Barić, R.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u klizanju (163430)
Barić, R.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u klizanju II (163431)
Barić, R.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u klizanju III (162703)
Barić, R.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi klizanja (162851)
Barić, R.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u klizanju (162850)
Barić, R.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u klizanju IV (162852)
Barić, R.
75
(75KI)
4 INFO
Košarka
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u košarci I (147738)
Knjaz, D.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza košarke (147739)
Matković, B.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u košarci (147741)
Rupčić, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u košarci (147742)
Matković, B.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u košarci (147740)
Rupčić, T.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u košarci (147743)
Knjaz, D.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u košarci II (147744)
Knjaz, D.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u košarci III (162686)
Knjaz, D.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi košarke (162799)
Knjaz, D.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u košarci (162798)
Knjaz, D.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u košarci IV (162800)
Knjaz, D.
75
(75KI)
4 INFO
Kuglanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u kuglanju I (163338)
Krističević, T.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza kuglanja (163432)
Krističević, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kuglanju (163434)
Milanović, D.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u kuglanju (163435)
Milanović, D.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u kuglanju (163433)
Krističević, T.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u kuglanju (163436)
Krističević, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kuglanju II (163437)
Krističević, T.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u kuglanju III (162704)
Krističević, T.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi kuglanja (162854)
Milanović, D.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u kuglanju (162853)
Milanović, D.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kuglanju IV (162855)
Krističević, T.
75
(75KI)
4 INFO
Nogomet
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u nogometu I (147745)
Barišić, V.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza nogometa (147746)
Barišić, V.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u nogometu (147748)
Barišić, V.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u nogometu (147749)
Barišić, V.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u nogometu (147747)
Barišić, V.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u nogometu (147750)
Barišić, V.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u nogometu II (147751)
Barišić, V.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u nogometu III (162687)
Barišić, V.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi nogometa (162802)
Barišić, V.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u nogometu (162801)
Barišić, V.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u nogometu IV (162803)
Barišić, V.
75
(75KI)
4 INFO
Odbojka
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u odbojci I (147752)
Đurković, T.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza odbojke (147753)
Đurković, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u odbojci (147755)
Rešetar, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u odbojci (147756)
Rešetar, T.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u odbojci (147754)
Rešetar, T.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u odbojci (147757)
Rešetar, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u odbojci II (147758)
Đurković, T.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u odbojci III (162688)
Rešetar, T.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi odbojke (162805)
Đurković, T.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u odbojci (162804)
Rešetar, T.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u odbojci IV (162806)
Rešetar, T.
75
(75KI)
4 INFO
Ples
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u plesu I (147759)
Vlašić, J.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza plesa (147760)
Vlašić, J.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u plesu (147762)
Vlašić, J.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje scenske pripreme u plesu (147763)
Vlašić, J.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u plesu (147761)
Vlašić, J.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u plesu (147764)
Vlašić, J.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u plesu II (147765)
Vlašić, J.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u plesu III (162689)
Vlašić, J.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi plesa (162808)
Vlašić, J.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u plesu (162807)
Vlašić, J.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u plesu IV (162809)
Vlašić, J.
75
(75KI)
4 INFO
Plivanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u plivanju I (147766)
Leko, G.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza plivanja (147767)
Leko, G.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u plivanju (147769)
Leko, G.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u plivanju (147770)
Leko, G.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u plivanju (147768)
Leko, G.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u plivanju (147771)
Zoretić, D.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u plivanju II (147772)
Leko, G.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u plivanju III (162690)
Leko, G.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi plivanja (162811)
Leko, G.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u plivanju (162810)
Leko, G.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u plivanju IV (162812)
Leko, G.
75
(75KI)
4 INFO
Rukomet
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u rukometu I (147773)
Vuleta, D.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza rukometa (147774)
Vuleta, D.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u rukometu (147776)
Vuleta, D.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u rukometu (147777)
Vuleta, D.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u rukometu (147775)
Vuleta, D.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u rukometu (147778)
Vuleta, D.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u rukometu II (147779)
Vuleta, D.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u rukometu III (162691)
Vuleta, D.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi rukometa (162814)
Vuleta, D.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u rukometu (162813)
Vuleta, D.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u rukometu IV (162815)
Vuleta, D.
75
(75KI)
4 INFO
Skijanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u skijanju I (147787)
Matković, B.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza skijanja (147788)
Matković, B.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u skijanju (147790)
Matković, B.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u skijanju (147791)
Matković, B.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u skijanju (147789)
Matković, B.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u skijanju (147792)
Matković, B.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u skijanju II (147793)
Matković, B.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u skijanju III (162692)
Matković, B.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi skijanja (162817)
Matković, B.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u skijanju (162816)
Matković, B.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u skijanju IV (162818)
Matković, B.
75
(75KI)
4 INFO
Sportska gimnastika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici I (147794)
Živčić, K.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza sportske gimnastike (147795)
Živčić, K.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u sportskoj gimnastici (147797)
Krističević, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničke pripreme u sportskoj gimnastici (147798)
Živčić, K.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u sportskoj gimnastici (147796)
Hraski, Ž.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u sportskoj gimnastici (147799)
Živčić, K.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici II (147800)
Živčić, K.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici III (162693)
Živčić, K.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi sportske gimnastike (162820)
Krističević, T.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u sportskoj gimnastici (162819)
Hraski, Ž.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici IV (162821)
Živčić, K.
75
(75KI)
4 INFO
Taekwondo
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u taekwondou I (147801)
Vuk, S.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza taekwondou (147802)
Vuk, S.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u taekwondou (147804)
Vuk, S.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u taekwondou (147805)
Vuk, S.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u taekwondou (147803)
Vuk, S.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u taekwondou (147806)
Vuk, S.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u taekwondou II (147807)
Vuk, S.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u taekwondou III (162699)
Vuk, S.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi taekwondoa (162838)
Vuk, S.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u taekwondou (162837)
Vuk, S.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u taekwondou IV (162839)
Vuk, S.
75
(75KI)
4 INFO
Tenis
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u tenisu I (147808)
Barbaros, P.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza tenisa (147809)
Barbaros, P.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u tenisu (147811)
Novak, D.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u tenisu (147812)
Barbaros, P.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u tenisu (147810)
Barbaros, P.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u tenisu (147813)
Barbaros, P.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u tenisu II (147814)
Barbaros, P.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u tenisu III (162694)
Barbaros, P.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi tenisa (162823)
Barbaros, P.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u tenisu (162822)
Barbaros, P.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u tenisu IV (162824)
Barbaros, P.
75
(75KI)
4 INFO
Karate
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u karateu I (147815)
Sertić, H.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza karatea (147816)
Sertić, H.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u karateu (147818)
Sertić, H.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u karateu (147819)
Sertić, H.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u karateu (147817)
Sertić, H.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u karateu (147820)
Sertić, H.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u karateu II (147821)
Sertić, H.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u karateu III (162695)
Sertić, H.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi karatea (162826)
Sertić, H.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u karateu (162825)
Sertić, H.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u karateu IV (162827)
Sertić, H.
75
(75KI)
4 INFO
Streljaštvo
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u streljaštvu I (147822)
Sertić, H.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza streljaštva (147823)
Sertić, H.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u streljaštvu (147825)
Sertić, H.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u streljaštvu (147826)
Sertić, H.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u streljaštvu (147824)
Sertić, H.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u streljaštvu (147827)
Sertić, H.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u streljaštvu II (147828)
Sertić, H.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u streljaštvu III (162696)
Sertić, H.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi streljaštva (162829)
Sertić, H.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u streljaštvu (162828)
Sertić, H.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u streljaštvu IV (162830)
Sertić, H.
75
(75KI)
4 INFO
Ritmička gimnastika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici I (147829)
Radaš, J.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza ritmičke gimnastike (147830)
Furjan-Mandić, G.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u ritmičkoj gimnastici (147832)
Furjan-Mandić, G.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u ritmičkoj gimnastici (147833)
Radaš, J.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u ritmičkoj gimnastici (147831)
Furjan-Mandić, G.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u ritmičkoj gimnastici (147834)
Radaš, J.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici II (147835)
Furjan-Mandić, G.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici III (162697)
Furjan-Mandić, G.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi ritmičke gimnastike (162832)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u ritmitičkoj gimnastici (162831)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici IV (162833)
Furjan-Mandić, G.
75
(75KI)
4 INFO
Ronjenje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u ronjenju I (147836)
Zoretić, D.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza ronjenja (147837)
Zoretić, D.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u ronjenju (147839)
Zoretić, D.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u ronjenju (147840)
Zoretić, D.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u ronjenju (147838)
Zoretić, D.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u ronjenju (147841)
Zoretić, D.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u ronjenju II (147842)
Zoretić, D.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u ronjenju III (162698)
Zoretić, D.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi ronjenja (162835)
Zoretić, D.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u ronjenju (162834)
Zoretić, D.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u ronjenju IV (162836)
Zoretić, D.
75
(75KI)
4 INFO
Jerdenje na daski
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski I (163335)
Prlenda, N.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza jedrenja na daski (163413)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju na daski (163415)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko - taktičke pripreme u jedrenju na daski (163417)
Prlenda, N.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u jedrenju na daski (163414)
Prlenda, N.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u jedrenju na daski (163418)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno - trenerska praksa u jedrenju na daski II (163419)
Prlenda, N.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski III (162701)
Prlenda, N.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi jedrenja na daski (162845)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u jedrenju na daski (162844)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski IV (162846)
Prlenda, N.
75
(75KI)
4 INFO
Veslanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u veslanju I (163339)
Prlenda, N.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza veslanja (163438)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u veslanju (163440)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u veslanju (163441)
Prlenda, N.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u veslanju (163439)
Prlenda, N.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u veslanju (163442)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u veslanju II (163443)
Prlenda, N.
45
(45KI)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka rekreacija (162673)
Jurakić, D.
90
(45P+45KI)
3 INFO
7.0 Sportska dijagnostika (162674)
Vučetić, V.
60
(40P+20KI)
3 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u veslanju III (162705)
Prlenda, N.
60
(60KI)
3 INFO
6.0 Upravljanje sportskim organizacijama (162675)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Primijenjeni i razvojni programi veslanja (162857)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
4 INFO
7.0 Programiranje transformacijskih procesa u veslanju (162856)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u veslanju IV (162858)
Prlenda, N.
75
(75KI)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
Izobrazba trenera
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biološka kinantropologija (147693)
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK)
1 INFO
ECTS SD - izborni PREDMETI / SPORTOVI 1. semestra (50)
=> SD - Izborni PREDMETI / SPORTOVI koji se mogu izabrati u 1. semestru - (50)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društveno zabavne igre (147712)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (147699)
Ružić Švegl, L.
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2.0 Funkcionalna i biokemijska dijagnostika (147700)
Matković, B.
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2.0 Hrvanje slobodnim i grappling načinom (147701)
Baić, M.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Judo (147702)
Sertić, H.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Kineziterapija kod različitih oboljenja (147703)
Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
1, 3 INFO
2.0 Motoričko učenje (147704) *
Barić, R.
30
(22P+8KI)
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski jezik u sportu (147705) *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ)
1, 3 INFO
2.0 Napredni engleski u sportskoj rekreaciji (147713) *
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ)
1, 3 INFO
2.0 Olimpizam (147706)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2.0 Osnove prehrane (147714)
Delaš, I.
30
(20P+10PK)
1, 3 INFO
2.0 Planinarstvo (147715)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Primjena sadržaja borilačkih sportova u kondicijskoj pripremi sportaša (147707)
Sertić, H.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Specifična kondicijska priprema u borilačkim sportovima (147708)
Sertić, H.
30
(16P+14KI)
1, 3 INFO
2.0 Sportovi u vodi (147709)
Zoretić, D.
30
(18P+12KI)
1, 3 INFO
2.0 Sportska animacija (147716)
Jurakić, D.
30
(15P+15KI)
1, 3 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (147710) *
Hraski, Ž.
30
(18P+12KI)
1, 3 INFO
2.0 Strateško planiranje i programiranje (147711)
Škegro, D.
30
(20P+10S)
1, 3 INFO
Akrobatski rock and roll
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu I (163334)
Krističević, T.
30
(30KI)
1 INFO
Atletika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u atletici I (147780)
Babić, V.
30
(30KI)
1 INFO
Hrvanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju I (147843)
Baić, M.
30
(30KI)
1 INFO
Jedrenje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju I (147850)
Prlenda, N.
30
(30KI)
1 INFO
Judo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u judu I (147857)
Sertić, H.
30
(30KI)
1 INFO
Kajakaštvo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu I (163336)
Prlenda, N.
30
(30KI)
1 INFO
Klizanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u klizanju I (163337)
Barić, R.
30
(30KI)
1 INFO
Košarka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u košarci I (147738)
Knjaz, D.
30
(30KI)
1 INFO
Kuglanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u kuglanju I (163338)
Krističević, T.
30
(30KI)
1 INFO
Nogomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u nogometu I (147745)
Barišić, V.
30
(30KI)
1 INFO
Odbojka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u odbojci I (147752)
Đurković, T.
30
(30KI)
1 INFO
Ples
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u plesu I (147759)
Vlašić, J.
30
(30KI)
1 INFO
Plivanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u plivanju I (147766)
Leko, G.
30
(30KI)
1 INFO
Rukomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u rukometu I (147773)
Vuleta, D.
30
(30KI)
1 INFO
Skijanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u skijanju I (147787)
Matković, B.
30
(30KI)
1 INFO
Sportska gimnastika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici I (147794)
Živčić, K.
30
(30KI)
1 INFO
Taekwondo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u taekwondou I (147801)
Vuk, S.
30
(30KI)
1 INFO
Tenis
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u tenisu I (147808)
Barbaros, P.
30
(30KI)
1 INFO
Karate
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u karateu I (147815)
Sertić, H.
30
(30KI)
1 INFO
Streljaštvo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u streljaštvu I (147822)
Sertić, H.
30
(30KI)
1 INFO
Ritmička gimnastika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici I (147829)
Radaš, J.
30
(30KI)
1 INFO
Ronjenje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u ronjenju I (147836)
Zoretić, D.
30
(30KI)
1 INFO
Jerdenje na daski
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju na daski I (163335)
Prlenda, N.
30
(30KI)
1 INFO
Veslanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziologija sporta (147694)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Komunikologija u sportu (147695)
Bartoluci, S.
45
(30P+15S)
1 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u veslanju I (163339)
Prlenda, N.
30
(30KI)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
Akrobatski rock and roll
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza akrobatskog rock and rolla (163340)
Krističević, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u akrobatskom rock and rollu (163408)
Krističević, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u akrobatskom rock and rollu (163410)
Krističević, T.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u akrobatskom rock and rollu (163341)
Krističević, T.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u akrobatskom rock and rollu (163411)
Krističević, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu II (163412)
Krističević, T.
45
(45KI)
2 INFO
Atletika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza atletike (147781)
Babić, V.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u atletici (147783)
Baković, M.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u atletici (147784)
Baković, M.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u atletici (147782)
Babić, V.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u atletici (147785)
Baković, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u atletici II (147786)
Babić, V.
45
(45KI)
2 INFO
Hrvanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza hrvanja (147844)
Baić, M.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u hrvanju (147846)
Baić, M.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u hrvanju (147847)
Baić, M.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u hrvanju (147845)
Baić, M.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u hrvanju (147848)
Baić, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju II (147849)
Baić, M.
45
(45KI)
2 INFO
Jedrenje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza jedrenja (147851)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju (147853)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u jedrenju (147854)
Prlenda, N.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u jedrenju (147852)
Prlenda, N.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u jedrenju (147855)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju II (147856)
Prlenda, N.
45
(45KI)
2 INFO
Judo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza juda (147858)
Sertić, H.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u judu (147860)
Sertić, H.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u judu (147861)
Sertić, H.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u judu (147859)
Sertić, H.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u judu (147862)
Sertić, H.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u judu II (147863)
Sertić, H.
45
(45KI)
2 INFO
Kajakaštvo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza kajakaštva (163420)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kajakaštvu (163422)
Prlenda, N.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko - taktičke pripreme u kajakaštvu (163423)
Prlenda, N.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u kajakaštvu (163421)
Prlenda, N.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u kajakaštvu (163424)
Prlenda, N.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kajakaštvu II (163425)
Prlenda, N.
45
(45KI)
2 INFO
Klizanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza klizanja (163426)
Barić, R.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u klizanju (163428)
Barić, R.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u klizanju (163429)
Barić, R.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u klizanju (163427)
Barić, R.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u klizanju (163430)
Barić, R.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u klizanju II (163431)
Barić, R.
45
(45KI)
2 INFO
Košarka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza košarke (147739)
Matković, B.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u košarci (147741)
Rupčić, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u košarci (147742)
Matković, B.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u košarci (147740)
Rupčić, T.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u košarci (147743)
Knjaz, D.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u košarci II (147744)
Knjaz, D.
45
(45KI)
2 INFO
Kuglanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza kuglanja (163432)
Krističević, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kuglanju (163434)
Milanović, D.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u kuglanju (163435)
Milanović, D.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u kuglanju (163433)
Krističević, T.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u kuglanju (163436)
Krističević, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u kuglanju II (163437)
Krističević, T.
45
(45KI)
2 INFO
Nogomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza nogometa (147746)
Barišić, V.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u nogometu (147748)
Barišić, V.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u nogometu (147749)
Barišić, V.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u nogometu (147747)
Barišić, V.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u nogometu (147750)
Barišić, V.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u nogometu II (147751)
Barišić, V.
45
(45KI)
2 INFO
Odbojka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza odbojke (147753)
Đurković, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u odbojci (147755)
Rešetar, T.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u odbojci (147756)
Rešetar, T.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u odbojci (147754)
Rešetar, T.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u odbojci (147757)
Rešetar, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u odbojci II (147758)
Đurković, T.
45
(45KI)
2 INFO
Ples
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza plesa (147760)
Vlašić, J.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u plesu (147762)
Vlašić, J.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje scenske pripreme u plesu (147763)
Vlašić, J.
90
(46P+44S)
2 INFO
4.0 Primijenjena istraživanja u plesu (147761)
Vlašić, J.
30
(16P+14S)
2 INFO
6.0 Specifičnosti rada s djecom u plesu (147764)
Vlašić, J.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u plesu II (147765)
Vlašić, J.
45
(45KI)
2 INFO
Plivanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kineziološka analiza plivanja (147767)
Leko, G.
45
(23P+22S)
2 INFO
6.0 Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u plivanju (147769)
Leko, G.
45
(23P+22S)
2 INFO
8.0 Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u plivanju (147770)
Leko, G.
90
(46P+44S)
2 INFO