Misija i vizija

Misija

Mi smo najstarija institucija u Hrvatskoj koja osigurava kvalitetnu izobrazbu stručnih kadrova za potrebe obavljanja stručnih poslova u sportu. Realizacija naših studijskih programa osigurava znanja, vještine i kompetencije za uspješan stručni rad u području sporta, kondicijske pripreme sportaša, fitnesa i sportske rekreacije.

Vizija

U skladu sa aktualnim potrebama tržišta, realizacijom najkvalitetnijih programa s najeminentnijim predavačima u području sporta educirati prvostupnike i stručne specijaliste trenerske struke.