Informacije o studiju

Specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera traje dvije studijske godine (četiri semestra), a moguće je izabrati i upisati jedan od 27 smjerova. Završetkom ovoga studija polaznici stječu 120 ECTS bodova (sa završenim preddiplomskim stručnim studijem ukupno 300 ECTS bodova) i naziv stručni/stručna specijalist/specijalistica trenerske struke uz navođenje naziva smjera. Stručni specijalisti trenerske struke mogu uspješno provoditi najsloženije stručne poslove u sportu koji se ogledaju u kreiranju trenažnih programa kao i upravljanju kadrovskim, financijskim i prostornim resursima u u izabranom sportu, sportskoj rekreaciji, fitnesu ili kondicijskoj pripremi. Studijski program izrađen je 2015. godine te je službeno izmijenjen i dopunjen 2016. te 2018. godine prilagođavajući se Zakonu o sportu, preporukama reakreditatora, potrebama tržišta rada i interesima polaznika. Osobe koje završe bilo koji od navedenih stručnih studija završetkom istoga ne stječu nastavničke kompetencije i ne mogu ni pod kojim uvjetima ostvariti pravo na zapošljavanje i rad u odgojno-obrazovnim ustanovama.