Izobrazba trenera, smjer: Fitnes, preddiplomski stručni studij
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Ružić Švegl, L.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.
60
(36P+24S)
1 INFO
4.0 Metodika treninga fitnesa I (146387)
Vuk, S.
40
(20P+20KI)
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Sporiš, G.
60
(45P+15S)
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Milanović, L.
75
(45P+30KI)
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Žnidarec Čučković, A.
60
(45P+7PK+8S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Grupni fitnes programi I (146390)
Furjan-Mandić, G.
20
(12P+8KI)
2 INFO
9.0 Metodika treninga fitnesa II (146388)
Vuk, S.
80
(40P+40KI)
2 INFO
5.0 Mjerenje i procjenjivanje fitnesa (146389)
Vuk, S.
40
(20P+20KI)
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa fitnesa I (146391)
Furjan-Mandić, G.; Vuk, S.
30
(30KI)
2 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 2. semestar (41)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211) *
Antekolović, L.
26
(6P+10PK+10S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524) *
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2. semestar (41)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Atletika (89445) *
Babić, V.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Zoretić, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Rešetar, T.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Zoretić, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Ohnjec, K.; Gruić, I.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Tenis (89460) *
Barbaros, P.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Triatlon (150244) *
Kasović, M.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S)
3 INFO
3.0 Grupni fitnes programi II (162351)
Furjan-Mandić, G.
40
(24P+16KI)
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Škegro, D.
45
(30P+15S)
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI)
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
3 INFO
ECTS PS - Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (40)
=> PS - strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (40)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ)
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Grupni fitnes programi III (162355)
Furjan-Mandić, G.
55
(30P+25KI)
4 INFO
4.0 Programiranje treninga fitnesa I (162354)
Nakić, J.
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu II (162356)
Furjan-Mandić, G.; Vuk, S.
60
(60KI)
4 INFO
5.0 Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu (162353)
Rakovac, M.
45
(30P+15S)
4 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 4. semestar (41)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211) *
Antekolović, L.
26
(6P+10PK+10S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432) *
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524) *
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 4. semestar (41)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Atletika (89445) *
Babić, V.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Zoretić, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Rešetar, T.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Zoretić, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Ohnjec, K.; Gruić, I.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Tenis (89460) *
Barbaros, P.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Triatlon (150244) *
Kasović, M.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziološke aktivnosti za osobe s invaliditetom (172206)
Petrinović, L.
30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Metodika treninga fitnesa III (172211)
Vuk, S.
40
(20P+20KI)
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI)
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (172201)
Bartoluci, S.
45
(45P)
5 INFO
5.0 Sportska medicina (172203)
Janković, S.
60
(45P+15PK)
5 INFO
10.0 Završni ispit (172207)
20
(20S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Grupni fitnes programi IV (172577)
Furjan-Mandić, G.
35
(20P+15KI)
6 INFO
9.0 Metodika treninga fitnesa IV (172575)
Vuk, S.
80
(40P+40KI)
6 INFO
4.0 Programiranje treninga fitnesa II (172576)
Nakić, J.
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu III (172578)
Furjan-Mandić, G.
90
(90KI)
6 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 6. semestar (41)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211) *
Antekolović, L.
26
(6P+10PK+10S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432) *
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Notacijska analiza (150233)
Sporiš, G.
30
(20P+10S)
6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
Janković, S.
30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Sportaš s alergijom i astmom (150237)
30
(24P+6PK)
6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524) *
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Ružić Švegl, L.
75
(60P+15S)
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.
60
(36P+24S)
1 INFO
4.0 Metodika treninga fitnesa I (146387)
Vuk, S.
40
(20P+20KI)
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Sporiš, G.
60
(45P+15S)
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Milanović, L.
75
(45P+30KI)
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Žnidarec Čučković, A.
60
(45P+7PK+8S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Grupni fitnes programi I (146390)
Furjan-Mandić, G.
20
(12P+8KI)
2 INFO
9.0 Metodika treninga fitnesa II (146388)
Vuk, S.
80
(40P+40KI)
2 INFO
5.0 Mjerenje i procjenjivanje fitnesa (146389)
Vuk, S.
40
(20P+20KI)
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa fitnesa I (146391)
Furjan-Mandić, G.; Vuk, S.
30
(30KI)
2 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 2. semestar (41)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211) *
Antekolović, L.
26
(6P+10PK+10S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524) *
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 2. semestar (41)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Atletika (89445) *
Babić, V.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Zoretić, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Rešetar, T.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Zoretić, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Ohnjec, K.; Gruić, I.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Tenis (89460) *
Barbaros, P.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Triatlon (150244) *
Kasović, M.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S)
3 INFO
3.0 Grupni fitnes programi II (162351)
Furjan-Mandić, G.
40
(24P+16KI)
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Škegro, D.
45
(30P+15S)
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI)
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Jukić, I.
75
(60P+15S)
3 INFO
ECTS PS - Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (40)
=> PS - strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (40)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ)
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Grupni fitnes programi III (162355)
Furjan-Mandić, G.
55
(30P+25KI)
4 INFO
4.0 Programiranje treninga fitnesa I (162354)
Nakić, J.
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu II (162356)
Furjan-Mandić, G.; Vuk, S.
60
(60KI)
4 INFO
5.0 Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu (162353)
Rakovac, M.
45
(30P+15S)
4 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 4. semestar (41)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211) *
Antekolović, L.
26
(6P+10PK+10S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432) *
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524) *
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
ECTS PS - izborni SPORTOVI 4. semestar (41)
=> PS - Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Atletika (89445) *
Babić, V.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Zoretić, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Jedrenje na daski (204317)
Prlenda, N.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Prlenda, N.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Rešetar, T.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Ples (89453)
Vlašić, J.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Zoretić, D.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Ohnjec, K.; Gruić, I.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Tenis (89460) *
Barbaros, P.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Triatlon (150244) *
Kasović, M.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18KI+18S)
2, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziološke aktivnosti za osobe s invaliditetom (172206)
Petrinović, L.
30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.
45
(30P+15S)
5 INFO
4.0 Metodika treninga fitnesa III (172211)
Vuk, S.
40
(20P+20KI)
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI)
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (172201)
Bartoluci, S.
45
(45P)
5 INFO
5.0 Sportska medicina (172203)
Janković, S.
60
(45P+15PK)
5 INFO
10.0 Završni ispit (172207)
20
(20S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Grupni fitnes programi IV (172577)
Furjan-Mandić, G.
35
(20P+15KI)
6 INFO
9.0 Metodika treninga fitnesa IV (172575)
Vuk, S.
80
(40P+40KI)
6 INFO
4.0 Programiranje treninga fitnesa II (172576)
Nakić, J.
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu III (172578)
Furjan-Mandić, G.
90
(90KI)
6 INFO
ECTS PS - izborni PREDMETI 6. semestar (41)
=> PS - Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - FITNES (41)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (150211) *
Antekolović, L.
26
(6P+10PK+10S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432) *
Kasović, M.
30
(15P+15PK)
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Trošt Bobić, T.
30
(15P+15KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Notacijska analiza (150233)
Sporiš, G.
30
(20P+10S)
6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P)
4, 6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
Janković, S.
30
(15P+15PK)
6 INFO
2.0 Sportaš s alergijom i astmom (150237)
30
(24P+6PK)
6 INFO
2.0 Sport i pravo (172740)
Baić, M.
30
(30P)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI)
2, 4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Wellness (117524) *
Andrijašević, M.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S)
2, 4, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj